Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2000. JANUÁR

Fôszerkesztôi levél (Czelnai Rudolf) ............................................................. 1

A magyar pesszimizmusról

Válaszok Solymosi Frigyes körkérdésére (3)
Ádám György (4), Borzsák István (6), Csath Magdolna (7),
Cseh-Szombathy László (11), Csikós-Nagy Béla (12), Enyedi György (14),
Fekete Gyula (16), Fodor András (20), Herczeg Géza (23),
Jobst Kázmér (25), Jókai Anna (26), Keszthelyi Lajos (28),
Király Tibor (29), Király Zoltán (31), Klement Zoltán (34),
Koltay Gábor (36), Kômíves Tamás (39), Kopp Mária - Skrabski Árpád (40),
Lovas István (42), Mezei Balázs (45), Michelberger Pál (49),
Pál Lénárd (51), Pongor Sándor (54), Solymosi Frigyes (56),
Tarján Imre (59), Tyihák Ernô (61), Vetró Ágnes (63).

Pályánk emlékezete

A népesedés akadályai Magyarhonban
Elôszó: Cseh-Szombathy László ................................................................. 68

Interjú

A tudás hatalom - de kié? (Sárkány Vera) .................................................. 73
Akinek halálhírét keltik, soká fog élni (Beszélgetés
Nyikoláj Alfredovics Platéval) (N. Sándor László) .................................................. 79

Kitekintés

Változó fénysebesség? (Jéki László);
Gének és a közvélemény manipulálása (Virág Katalin);
Bizonyítás és esztétikum (Strehó Mária);
A világvég kezdete (Kovács Ferenc);
Brit értékelés a Tudomány Világkonferenciájáról (Bálint Vera) .................... 83

Szakmagyar

Kukac, csiga, kör a (Balázs Géza) ...................................................................... 95

Megemlékezések

Szakály Ferenc (Dávid Géza) ........................................................................... 97
Búcsú Horváth Györgytôl ................................................................................ 99

Testületi hírek

Beszámoló az MTA 1999. decemberi, rendkívüli közgyûlésérôl
(Szabados László) ................................................................................................ 100

Könyvszemle

Rostoványi Zsolt: Az Iszlám a 21. század küszöbén (Juhász Ernô);
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetérôl, 1918-1919 (Borhi László);
Kozma Ferenc: A félperiféria (Kollár Zoltán);
Horváth Gyula: Európai regionális politika (Enyedi György);
Kelevéz Ágnes: A keletkezô szöveg esztétikája (Buda Attila);
Fried István: Irodalomtörténések Kelet-Közép-Európában (Niederhauser Emil);
Csermely Péter - Gergely Pál - Koltai Tibor - Tóth János: Kutatás és közlés
a természettudományokban (Beck Mihály);
Lengyel András: ,,Közkatonái a tollnak'' (Bodri Ferenc) ................................... 105

Utóhang

A PET-különszám margójára (Tarján Imre) ............................................. 125

Angol tartalomjegyzék ................................................................................ 126

Szerzôinkhez ............................................................................................... 127

Elôfizetési felhívás ..................................................................................... 128


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akaprint Kft.]