Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2000. JÚLIUS

Az Európai Unió felé. Az OKTK magyar csatlakozást segítő kutatási programjaiból

Hámori József: Köszöntő

Rácz Margit: Magyarország EU-érettségéről a gazdasági makromutatók alapján

Fazekas Károly: A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerőpiac regionális különbségeire Magyarországon

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai kihívások az ezredfordulón

Tóth Pál Péter: Meddig fogyhatunk? Lehetséges-e a népességcsökkenés megállítása?

Bőhm Antal: Helyi és területi érdekérvényesítés az önkormányzati politikában

Ormos Mária: Néhány gondolat a Kádár-korszak nemzetközi meghatározottságáról és külpolitikájáról

Várnai Gábor: Az európai integrációs folyamat kihívásai a magyar településpolitikában

Nyíri Kristóf: Nyitott tudomány, nyitott oktatás. Internet és interdiszciplinaritás

Granasztói György: Az integráció általános kihívásai: a civil társadalom problémája

Sárkány Mihály: Az Európai Unió és a nemzeti identitás megőrzésének esélyei

A szekcióülések összefoglalói

I. főirány: A magyar gazdaságfejlesztés stratégiai kérdései a világgazdasági folyamatok és az EU-integráció tükrében (Székely-Doby András)

II. főirány: A termelési, a foglalkoztatási és a tulajdoni szerkezet átalakulása a magyar gazdaságban (Barta Györgyi-Fekete György)

III.a főirány: Közigazgatás-fejlesztés és önkormányzatiság (Boros László)

III.b főirány: A regionalitás különböző aspektusai és dimenziói az OKTK kutatások tükrében (Csatári Bálint)

IV. főirány: Felsőoktatás, szakképzés, kisebbségi oktatás (Halász Gábor)

V-VI. főirány: Szociális kérdések, generációs újratermelődés (Harcsa István)

VII. főirány: Biztonságpolitikai kihívások és haderőreform az ezredforduló Magyarországán (Tálas Péter)

VIII.a főirány: Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása (Jankovits László)

VIII.b főirány: Magyarságkutatás határon innen és túl (Bali János)

IX. főirány: Társadalom, gazdaság és politika Magyarországon 1945 után (Varga Zsuzsanna)


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akaprint Kft.]