2001. JANUÁR

Magyar agrárium - EU csatlakozás
Bevezető (Kovács Ferenc)
Udovecz Gábor: Mezőgazdaságunk az EU-csatlakozás tükrében
Szűcs István: A magyarországi agrárbirtok-szerkezet
Dorgai László: Terület-, vidékfejlesztés és agrárpolitika
Papp József: Mezőgazdasági termékek - világpiaci kilátások

Niederhauser Emil: Felekezet és nemzetiség a Balkánon
Pál Lénárd: Halványuló emlékeim az 50 éve alapított KFKI-ról

Beszámoló az MTA közgyűléséről (Szabados László)
Mosonyi Emil 90 éves (Vágás István)

Interjú

Fordulat a hazai tudománypolitikában. Beszélgetés Pálinkás József akadémikussal, az OM államtitkárával (Sperlágh Sándor)

Tudománypolitika

Állami ráhatások a kutatás-fejlesztésben az Európai Unió néhány tagországában (Peredy Zoltán - Barkó József)

Jegyzet

"Minden gimnazista tudja" (Rákos Péter)

Viták - vélemények

Tihanyiról, Zworykinról és a szekunder elektronokról (Tihanyi Katalin)
Válasz Tihanyi Katalinnak (Kovács László)

Megemlékezés

Harsányi János (Szép Jenő)

Könyvszemle

Három könyv a nyelvészetről
  Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve (Szathmári István)
  Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet (Büky László)
  A magyar nyelv az informatika korában (Gallasy Magdolna)
Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére (Hernádi Miklós)
Perjés Géza: Seregszemle (Hermann Róbert)
Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája (Mezei Balázs)
Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában (M. Kondor Viktória)
Tudományról, jól és szépen (Bencze Gyula)

Kiegészítés a tagajánlásokhoz


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra