2001. OKTÓBER

Előszó - Agy és tudat
(Vizi E. Szilveszter - Nyíri Kristóf)

Vizi E. Szilveszter: Az agy és a tudat kapcsolata, digitális és analóg ingerületátvivő rendszerek
Ádám György: A tudattalan reneszánsza
Freund Tamás: A théta-aktivitás keletkezési mechanizmusa és feltételezett funkciója
Buzsáki György: Agy - tudat - válaszok egy nehéz problémára
Hernád István: Az érzés - működés viszony
Kovács Gyula: Vizuális tudat
Racsmány Mihály: A munkamemória működése és patológiája
Pléh Csaba - Lukács Ágnes: A szabályok és a kettős disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában
Altrichter Ferenc: A tudat két aspektusa: intencionalitás és qualia
Szécsi Gábor: Intencionalitás és nyelvi jelentés
Kampis György: Test és tudat egysége és távolsága
Vámos Tibor: Agygép - gépagy
Nyíri Kristóf: Mentális képek, mint teoretikus konstrukciók

Új levelező tagok:
Bálint Csanád
Bíró Péter
Hornok László
Kertész András
Kubinyi András
Sohár Pál

Könyvszemle
Huszár Tibor: Kádár (Vekerdi László)
Fejtő Ferenc: Magyarság és zsidóság (Stark Tamás)
Surányi Sándor: Források, népesedés a globális gazdaságban (Blahó András)
Pritz Pál: Bárdossy László (Köpeczi Béla)
Tudomány és társadalom (Berényi Dénes)

Közlemény

Angol nyelvű összefoglalás


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra