Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2002. SZEPTEMBER

Élelmiszer-előállítás, biztonság, versenyesélyek * Vendégszerkesztők: Kovács Ferenc és Szentgyörgyi Zsuzsa
Előszó
Kovács Ferenc: Állati eredetű élelmiszer-előáll1tás, élelmiszerbiztonság, életminőség
Repa Imre és munkatársai: Új diagnosztikai eljárások az élelmiszerminőség szolgálatában
Nagy Attila: Az élelmiszer-biztonság szerepe a népegészségügyben
Nagy Frigyes: A biztonság új dimenziója
Udovecz Gábor: A magyar agrárgazdaság versenyesélyei az Európai Unióban
Dorgai László: Az agrártermelés és a környezetvédelem EU követelmények szerinti összehangolása

Tanyavilág
Romány Pál: Tanyavilág és falukutatás - tanyairodalom Magyarországon
Becsei József: A tanyavilág jövőbeni alakulására ható tényezők

Balázs Ervin: A magyar strucc, avagy a transzgenetikus élőlények fogadtatása
Oláh János: Természetes folyógazdálkodás
Bárdossy György: A földtani kutatás bizonytalanságai, új utak ezek megoldására

Ipartörténet
Kandó és Ganz Olaszországban

Interjú
Nem adatközlőnek, hanem beszélgetőpartnernek kell őket tekintenem... - Beszélgetés Boglár Lajos kulturális antropológussal (Borgos Anna)

Tudomány - filozófia
Perecz László: Változatok a magyar filozófiára - a nemzeti filozófia toposza a magyar filozófiatörténetben

Megemlékezés
Scitovsky Tibor (Szabó Katalin)

Hozzászólás - vélemény
Hozzászólás Klaniczay Gábor cikkéhez (Berend T. Iván)

Könyvszemle
Pataki Ferenc: Ellentét és identitás (Pléh Csaba)
Munkaerőpiaci tükör (Adler Judit)
A Duce és Caudillo * Ormos Mária - Harsányi István: Mussolini - Franco (Incze Miklós)
Országstratégia 2020-ig (Sperlágh Sándor)
Az időjárás nem csak az angoloknál állandó téma (Bencze Gyula)
Romány Pál: Kortársunk az agrárpolitika (Pölöskei Ferenc)
Beérkezett könyvek


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]