Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2003. FEBRUÁR

Pásztor Emil: Térábrázolás az agyi diagnosztikában és a művészetben
Gáspárdy László: Ötven éves a polgári perrendtartás
Kozma Ferenc: Nemzetgazdasági traumák: diagnosztika és terápia
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika mint tudományág és mint egyetemi tantárgy
Vajna László: A mikológia identitása és hazai gondjai
Inzelt Péter: Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
Wojtilla Gyula: Stein Aurél kasmíri szanszkrit kutatásai
Stein Aurél emlékülés (Apor Éva)
Magyar-brit kormányközi együttműködési csereprogram (Apor Éva)
Gyertyánfy Péter: Kell-e szélesebb szerzői jog?
Vámos Tibor: Ontológiai nyavalyáink

A jövő tudósai
Bevezető (Csermely Péter)
A Tudor Alapítvány (Endreffy Zoltán)
Játékos logikai tehetséggondozó projekt (Elekes G. Sándor)
A nemzetközi versenyek és a tehetséggondozás / Ifjú kutatók nemzetközi versenye / Ifjú kutatók nemzetközi konferenciája (Rajkovits Zsuzsa)
A Matthias Corvinus Collegium - A Tihanyi Alapítvány (Hatos Pál)
Tehetségpártolók baráti köre - a tehetségek szolgálatában (Szendrő Péter)

Tudós fórum
Medgyessy Péter beszéde a Magyar Tudomány Napján
Vizi E. Szilveszter beszéde a Magyar Tudomány Napján
Együttműködési megállapodás

Interjú
Számomra a kémia szórakozás és szenvedély is (Egyed László beszélgetése Oláh Györggyel)

Megemlékezés
Dohy János (Horn Péter)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle
Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés - nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon (Erdődy Gábor)
Kertész András: Nyelvészet és tudományelmélet (Fehér Márta)
István Hargittai: The Road to Stockholm (Beck Mihály)
Szekfű Gyula: Rövid magyar történet 1606-1939 (Róbert Péter)
Árpád Veres: Photoactivation of Isomers of Stable Nuclei and Recent Applications (Bencze Gyula)
Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése (Berényi Dénes)


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]