Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2003. MÁJUS

50 éves a "kettős csavar"
Hargittai István: Bevezető
Hargittai István: Kettős csavar - a megkettőzött tudomány
Venetianer Pál: A DNS-szerkezettől a genomszerkezetig
Szathmáry Eörs: Miért négybetűs a genetikai ABC?
Pósfai György: Hogyan készítsünk élő sejtet?
Oláh Edit: A DNS molekulától a betegágyig: a molekuláris medicina hídja
Ötvös László: Nukleinsav támadáspontú gyógyszerek
Penke Botond - Datki Zsolt - Zarándi Márta: Neurodegeneratív betegségek kémiai és biokémiai háttere

Tanulmány
Mezei István: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz - érvek és ellenérvek - mérlegen a kutatás-fejlesztés

Tudós fórum
Vizi E. Szilveszter: Lelkiismeret és tudomány
Jéki László: Egy új szervezet: az Európai Kutatási Tanács
Jéki László: A sugárvédelem és az európai érdekeltek

A jövő tudósai

Megemlékezés
Flerkó Béla (Székely György)
Pécsi Márton (Marosi Sándor)
Imreh István (Benkő Samu)
Csomó István (Láng István)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle
Küzdelem az igazságért - R.L. Braham-emlékkönyv (Niederhauser Emil)
Venetianer Pál: Csillagórák a tudományban (Friedrich Péter)
A társadalomtudományok múltja és jövője (Berényi Dénes)
Csilla Rúzsás - Béla Mess: Maturation and Aging of Neuroendocrine Functions (Gerendai Ida)
Staar Gyula: Matematikusok és teremtett világuk (Bencze Gyula)
Kulcsár Kálmán: Nyugatról Keletre (Sperlágh Sándor)
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980 (N.E.)
Benczik Vilmos: Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben (B.J.)
Beérkezett könyvek


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]