Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2004. ÁPRILIS

Knoll József: Agytörzsi és agykérgi enhancer reguláció. A veleszületett és szerzett hajtóerők neurokémiai koncepciója
Hárdi István: Pszichiátria, képi kifejezés és dinamikus rajzvizsgálat
Ujváry István: Kockázatok és mellékhatások. A drog- és kábítószer-probléma kockázatelemzési modellje
Horn Péter: A gímszarvastenyésztés mint új állattenyésztési ágazat Az első háziasított nagytestű emlős faj ötezer év óta
Solymos Rezső: Nemzeti erdőprogramunk tudományos megalapozása
Csernicskó István: A magyar nyelv kárpátaljai helyzetéről
Bánhegyi Zsolt: Sir John Bowring, a magyar nyelv és irodalom barátja
Kovács Győző: Fábry Zoltán Trianon-képe
Kaposi Márton: Magyar Dante-kutatások az ezredfordulón
Füle Miklós - Princz-Jakovics Tibor: Európai kísérletek a ritkán lakott területek mobilitásának fejlesztésére
Barakonyi Károly: Egyetemek irányítása - a középkori egyetemtől a Bologna-folyamatig

Tudós fórum
Koncz Gábor: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Vélemény, vita
Braun Tibor: A tudományos teljesítmény mérésének problémáiról
Papp Zoltán: Válasz Braun Tibornak

Megemlékezés
Kristó Gyula (Székely György)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle
Dudich Endre (szerk.) GEONÓMIA az ezredforduló után (Mészáros Ernő)
A szegedi belklinika története (Anderle Ádám)


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]