Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2005. FEBRUÁR

Magyar kisebbségek a kutatások tükrében
Vendégszerkesztő: Szarka László

Szarka László: Bevezető
Gyurgyík László: A határon túli magyarok számának alakulása az 1990-es években
Ilyés Zoltán: Szórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések a Kárpát-medence szórványközösségeinek társadalomtudományi vizsgálatához
Kolláth Anna: Fejezetek a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatából
Dobos Ferenc: Kisebbségi státus, jogvédelem, nemzetépítés. Magyarországi és kisebbségi magyar értékorientációk
Szarka László: Alternatívák és irányzatok a magyar kisebbségpolitikában - közösségépítés, konszociáció, nemzeti integráció
Fábri István: A kisebbségi magyar közösségek kulturális intézményrendszere

Tanulmány
Nagy-Tóth Ferenc - Uray Zoltán: A magyar botanika gyökerei. A középkori magyar növényismeret
Körmendy Kinga - Mázi Béla: 1855. február 15-én hunyt el gróf Teleki József nyelvész-történész, a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke
Bíró Péter: Herman Ottó és a magyar halászat
Gergely György: Megemlékezés Szigeti György akadémikus születésének századik évfordulójáról. Szigeti György életműve. A Szigeti-iskola

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle
Palló Gábor: Zsenialitás és korszellem (Beck Mihály)
Gazsó Ferenc - Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban (Szabó Andrea)
Magyari Beck István: Érték és pedagógia (Forgács Attila)
A gödöllői kastély sorsfordulói (Niederhauser Emil)


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]