Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. ÁPRILIS


A nyelvtudomány a társtudományok tükrében

Kenesei István: Szerkesztői bevezető

Csányi Vilmos: A kommunikációs kényszer

Raskó István: Genetika – a 20. századi „csodafegyver” szerepe a populáció-eredetvizsgálatban

Vámos Tibor: Nyelvek és agyak az informatika korában

Szabó Miklós: Jogelmélet és nyelvelmélet


Tanulmány

Török Ádám: A krétakör közepén: K+F és innovációs stratégiai dilemmákMagyarországon 2006-ban

Pasternák Alfréd: Holokauszt és bioetika

Kordos László: Környezeti változások és az emberré válás: a múlt és a jövő madártávlatból

Kerékgyártó György: Az innovációs folyamat főszereplői

Török Katalin: A biodiverzitás-kutatás stratégia platform: egy kísérlet a kutatók és döntéshozók együttműködésére


Interjú

Mindig belülről vezérelt ember voltam – Chikán Ágnes beszélgetése Venetianer Pállal


Vélemény, vita

Balla László: Hozzászólás az MTA állásfoglalásához a génmódosított, a hagyományos és a biotermesztett növények együttes termesztéséről

Pepó Pál: Hozzászólás az MTA állásfoglalásához a génmódosított, a hagyományos és a biotermesztett növények együttes termesztéséről

Fári Miklós: A biotechnológiai forradalom és a kertészet

Czelnai Rudolf: Szélparkok és légköri akusztika


Tudós fórum

Március 15-i álami kitüntetések

A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért


Megemlékezés

George Gerbner (Terestyéni Tamás)

Magyar János (Solymos Rezső)


Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)


Könyvszemle (Sipos Júlia)

Beck Mihály: Parajelenségek és paratudományok (Görög Sándor)

Szabó Máté (szerk.): Civil társadalom: elmélet és gyakorlat (Csapody Tamás)

Sinkovics – Horvath (szerk.): Viral therapy of Human Cancers (Karasszon Dénes)

Szlávik János: Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás (Bándi Gyula)

Köteles György (szerk.): Sugáregészségtan (Tigyi József)<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]