Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. DECEMBER


A terror aktivitása • Vendégszerkesztõ: Valastyán Tamás

Valastyán Tamás: Bevezetõ

Trembeczki István: Terrorizmus és globalizáció

Balogh László Levente: A terror metafizikája

Valastyán Tamás: A terror metaforái

Pólik József: Demokratikus guillotine


Tanulmányok

Hámori József: Az emberi agy fejlõdésének története

Seres István: A törökországi bujdosók sírhelyei és a magyar tudóstársadalom

Julesz Máté: Egy modern jogi eszköz a környezet védelmében

Marosán György: Az „aranyszabályok” evolúciója

Vargha Domokosné – Balázs Lajos: Kövesligethy Radó „tetemrehívásáról”


Tudós fórum

Az MTA 2006. október 30-i rendkívüli közgyûlésén elfogadott határozat szövege

Pléh Csaba – Fábri György – Radácsi László: Az átalakuló Akadémia: háttér és távlatok az MTA reformfolyamatában

Kitüntetések

Kitüntetések és kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén 2005-ben

Állami kitüntetések: az MTA által felterjesztett kitüntetettek október 23-a alkalmából

Charles Simonyi kutatói ösztöndíjak, 2006


Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)


Könyvszemle

Kozári MónikaL: A dualista rendszer (1867-1918).

Modern magyar politikai rendszerek (Szávai Ferenc Tibor)

Politika és filozófia? Monográfia az igazságosság és a politika viszonyáról (Szabó Máté)

Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan? (Bekker Zsuzsa)<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]