Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. JÚNIUS


Humán tudományok

Az MTA Első Osztályának tevékenysége

Szerkesztette: V. Bálint Éva és N. Sándor László

Maróth Miklós: Bevezető

Szegedy-Maszák Mihály: Magyar irodalomtudomány a huszonegyedik század elején

Ritoók Zsigmond: Ókortudomány

Kiefer Ferenc: A nyelvtudomány ma

Balogh Balázs – Borsos Balázs: A magyar néprajztudomány jelene (intézmények – kutatási irányok – tudományközi kapcsolatok)

Tallián Tibor: A zenetudomány hasznáról

Monok István: A művelődéstörténeti kutatásokról

Bartók István – Golden Dániel – Horváth Iván – Káldos János – Mayer Gyula – Mártonfi Attila – Tóth Tünde – Vadai István – Vaskó Péter: Digitalizálás


Tanulmány

Horváth Zalán: Einstein és a fizika nemzetközi éve

Hargittai István: Adalék Einstein 1939-es, Roosevelt elnökhöz intézett levele történetéhez

Nyíri Kristóf: Mobiltárs a szélessáv sodrában

Tamási Péter: Néhány gondolat a tudás- és gazdasági klaszterek kialakulásáról és működéséről

Braun Tibor: Idézettségi szövegkörnyezet-elemzés kutatók és kutatócsoportok teljesítményének értékelésére a nanoszerkezetek kutatásán bemutatva

Elek Gábor: Misha Gromov matematikája

Vladimir Brusic: Számítógépes modellek a molekuláris orvostudományban és bioinformatikában – alkalmazás és távlatok


Tudós fórum

Pléh Csaba: A tudomány szabadsága a pénz világában

A Magyar Tudományos Akadémia 2006. május 30-i, rendkívüli elnökségi ülésének állásfoglalása

Nyílt levél Kóka János ügyvezető miniszter úrnak


Vélemény, vita

Boda Miklós hozzászólása

Török Ádám: Mi a baj a tényekkel?


Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)


Könyvszemle (Sipos Júlia)

Krisztina Károly – Ágota Fóris (eds.): New Trends in Translation Studies.

In Honour of Kinga Klaudy: két kötet szemléje (Horváth Péter Iván) ……………… 897

Az alkalmazott filozófiáról (Balogh Róbert) ……………………………………………… 899

Széchy Éva (szerk.): Új felismerések és kihívások

az ember formálásáról (dr. Horváth Márton) ……………………………………… 901

Kautz Gyula: A nemzetgazdaságtan és irodalmának

történeti fejlődése (Madarász Aladár) ……………………………………………… 905

Kövecses Zoltán: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe (T. Litovkina Anna – Boronkai Dóra) …………………… 907<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]