Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. JÚNIUS


Természetvédelmi biológia:

a biodiverzitás megőrzésének tudománya

Báldi András: Bevezető …………………………………………………………………… 650

Standovár Tibor: Biológiai megfontolások az erdei életközösségek hatékony védelméhez 656

Padisák Judit – Ács Éva – Borics Gábor – Buczkó Krisztina – Grigorszky István –Kovács Csilla – Mádl-Szőnyi Judit – Soróczki-Pintér Éva: A Víz Keretirányelv és a vízi habitatdiverzitás konzervációbiológiai vonatkozásai … 663

Báldi András – Batáry Péter – Erdős Sarolta – Sárospataki Miklós: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei az agrár-környezetvédelemben …………… 670

Szép Tibor – Halmos Gergő – Nagy Károly: Madarak monitorozása – lehetőség a természeti állapotot befolyásoló regionális, országos és globális hatások nyomon követésére ……………………………………………… 675

Barta Zoltán – Feró Orsolya: Optimális éves viselkedési modellek – a konzervációbiológia új eszközei? ………………………………………………… 680

Jordán Ferenc: Kritikus térszerkezeti elemek élőhelyhálózatokban ………………… 688

Margóczi Katalin: Életközösségek védelme és helyreállítása – a közösségi szintű természetvédelem szükségessége és jelentősége …………… 694

Bereczki Judit – Pecsenye Katalin – Varga Zoltán: A genetikai variabilitás szerkezete a szürkés hangyaboglárka fajcsoport Kárpát-medencei populációiban…………………………………………………… 700

Magura Tibor – Tóthmérész Béla – Hornung Erzsébet: Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra ………………………………… 705

Varga Zoltán: A konzervációbiológia helyzete Magyarországon – Összegzés: eredmények és hiányok, feladatok és perspektívák ………………… 709


Tanulmány

Simai Mihály: Világegyházak és globális kihívások a XXI. században ………………… 715

Voigt Vilmos: Egy új tudományközi feladatkör – terminológia/nevezéktan. A fogalomról és a MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) megalakulásáról, nemzetközi összefüggésekről …………………………………… 728

Fóris Ágota: A magyar terminológia helyzete és fejlesztésének feladatai napjainkban 737

L. Rédei Mária: Külföldön tanulni ……………………………………………………… 746


Tudós fórum

Beszámoló az MTA 2006. évi rendes Közgyűléséről (Jéki László) …………………… 758

Vizi E. Szilveszter: Új értékek teremtése, régiek megtartása: az átalakuló Akadémia … 766


Megemlékezés

Ribár Béla (Berényi Dénes) ………………………………………………………………… 773


Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia) ……………………………………………………… 775


Könyvszemle (Sipos Júlia)

Kiss Endre: Magyarország és a globalizáció (Szabó Máté) …………………………… 779

Korunk etikája (Ohnsorge-Szabó László) ……………………………………………… 781<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]