Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. MÁJUS

Kulcs a természet megismeréséhez

Bemutatkozik az MTA XI. (Fizikai Tudományok) Osztálya

Faigel Gyula: Előszó ……………………………………………………………………… 522

Balog Erika – Fidy Judit: A genomikától a proteomikáig és a molekuláris dinamikáig 526

Domokos Péter: Az atom-foton molekula ………………………………………………… 531

Fodor Zoltán: Az erős kölcsönhatás fázisdiagramja …………………………………… 536

Gránásy László – Pusztai Tamás – Tegze György: Polikristályos megszilárdulás számítógépes modellezése 539

Groma István – Lendvai János – Ungár Tamás: A röntgendiffrakciós spektrum mint a mikroszerkezet ujjlenyomata 544

Horváth Dezső: Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN-ben ……………… 550

Kamarás Katalin: Szén nanocsövek optikai spektroszkópiája ………………………… 555

Kertész János – Vicsek Tamás: Komplex hálózatok a természetben és a társadalomban 558

Kolláth Zoltán: Rezgések együtthangzása – a csillagbelső diagnosztikája …………… 565

Lévai Péter: Kvark-tomográfia: femtométeres anyagminták vizsgálata a magfizikában … 569

Maróti Péter – Gerencsér László: Protonvezetés fehérjékben ………………………… 575

Ricz Sándor: Új jelenségek az atomi fotoelektronok szögeloszlásában ……………… 579

Surján Péter: Útban az óriásmolekulák felé: lineárisan skálázódó” elméleti kémiai módszerek 585

Szegő Károly: Űrkutatás – űrtevékenység – űrfizika …………………………………… 589

Temesvári Tamás – Tél Tamás: Rendezetlenség, komplexitás és káosz: mindennapos fogalmak a modern statisztikus fizikában 593


125 éve született Bartók Béla

Számomra minden nap Bartók-évforduló Teimer Gábor beszélgetése Kocsis Zoltán zongoraművésszel 598

Wilheim András: Az ismeretlen Bartók ………………………………………………… 603


Tanulmány

Kroó Norbert: Néhány gondolat a matematikáról ……………………………………… 610

Fritz József: Lax Péter életéről és munkásságáról ……………………………………… 614


Ajövő tudósai ……………… ………………………………………………………………… 616


Megemlékezés

Szablya János Ferenc (Helen Szablya) …………………………………………………… 625


Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia) ……………………………………………………… 627


Könyvszemle (Sipos Júlia)

Honismeret felsőfokon (Nagy Miklós Mihály) ………………………………………… 631

Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából (Dénes Tamás) 634

Monológ helyett dialógus: két kötet szemléje (Balogh Tibor) ………………………… 636

Járjuk körül a tudományt! (Szentgyörgyi Zsuzsa) ……………………………………… 638

Dr. Buda Béla: Pszichoterápia (Duró Zsuzsa) ………………………………………… 640

Sült galamb? (Mészáros András) ………………………………………………………… 641

Bertók Lóránd – Donna E. Chow: Természetes immunitás (Petrányi Győző) ……… 643

Kefi, az építész (Simon Mariann) ………………………………………………………… 646<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]