Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. SZEPTEMBER


Európai és magyar felzárkózás a lisszaboni folyamatban

Vendégszerkesztők: Török Ádám és Halmai Péter

Török Ádám: Quo vadis, Europa? A Lisszaboni Stratégia értelméről és tanulságairól 2006 tavaszán

Palánkai Tibor: A lisszaboni program megvalósíthatósága

Halmai Péter: Európa esélye: a Lisszaboni Stratégia. Az integrált strukturális reformok hatásai

Csaba László: Gazdasági növekedés, egyensúly és foglalkoztatás az Európai Unióban

Kecskés László: Az EU-csatlakozás magyar alkotmányjogi problémái


Tanulmány

Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és felelősség

Halmos Tamás: Partneri viszony az orvos-beteg kapcsolatban és ennek hatása az egészségi állapotra – A demokratikus elvek érvényesülése a klinikai gyakorlatban

Berencsi György – Kis Zoltán – Rózsa Mónika – Benkovich Sarolta – Jankovics István: Valóban rettegnie kell az emberiségnek az influenza A/H5N1 madárvírusoktól?

Nagy Attila: Az olvasás mint kiváltság? – Adatok és töprengés A Nagy Könyv akció ürügyén

Veliky János: A Kárpát-medence modernizációjának útja

Kemény Tamás – Vincze Imre: A magyar K+F ráfordítások a nemzetközi trendek tükrében


Tudós fórum

Intelligent Design – értelmes tervezettség Teremtéselméletek és tudósok – Elek László interjúja Kampis Györggyel
A Royal Society állásfoglalása az evolúcióról, a kreácionizmusról és az értelmes tervezettség elméletéről

Kálmán Alajos: Hatástényező és még mi(k)? Mert: „publicare necesse est…”

Kiss Rózsa – Marton János: Nyolc európai ország idegtudományi publikációs aktivitása


Vélemény, vita

Nagy Károly: Az alapkutatások hasznosságáról (Néhány meggyőző példa arra, hogy az elméleti alapkutatásoknak milyen fontos hasznosulásuk lehet, amikor az idő megérik rá)


Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)


Könyvszemle (Sipos Júlia)

Hírem a világban – Egy tudományos kutató és szakirodalmi hírszerző

alig kódolt üzenetei (Bencze Gyula)

Hamza Gábor: Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage

unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland,

Österreich, der Schweiz und Ungarn (Nótári Tamás)

A fizika százada – A Természet Világa különszáma (Szabados László)<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]