Magyar Tudomány, 2007/12 1634. o.

Tudós fórumDíjak, kitüntetések


A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2007. november 5-én a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelked tudományos életmvük elismeréseként


Eötvös József-koszorúval tünteti ki:


Berényi Istvánt, a földrajztudomány doktorát, az MTA Földrajztudományi

Kutatóintézetének nyugalmazott igazgatóját, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanárát


Kalicz Nándort, a történettudomány doktorát,

az MTA Régészeti Intézetének nyugalmazott kutatóját

Kovács Lászlót, az orvostudomány doktorát, a Szegedi Tudományegyetem

Általános Orvosi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Szülészeti Ngyógyászati Klinikájának professor emeritusát


Loch Jakabot, a mezgazdasági tudomány doktorát, a Debreceni Egyetem

Mezgazdaságtudományi Kar professor emeritusát


Molnár Imrét, az állam és jogtudomány doktorát, a Szegedi Tudományegyetem

Általános Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszék

egyetemi tanárát, professor emeritusát


Paál Zoltánt, a kémiai tudomány doktorát,

az MTA Izotópkutató Intézet tudományos tanácsadóját


Tompa Kálmánt, a fizikai tudomány doktorát, az MTA Szilárdtestfizikai

és Optikai Kutatóintézet tudományos tanácsadójátAz Oláh György-díj kuratóriuma

Oláh György-díjat adományozott


Paizs Csabának, a kémiai tudomány doktorának (Babe-Bolyai Egyetem)


A Simonyi Károly-díj szakkuratóriuma

Simonyi Károly fizikai díjat adományozott


Szkefalvi-Nagy Zoltánnak, a fizikai tudomány doktorának,

a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete igazgatójánakSimonyi Károly mérnöki díjat adományozott


Zarándy Ákosnak, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete

kutatójának, a mszaki tudomány kandidátusánakA Paksi Atomerm Részvénytársaság és a Wigner Jen-díj kuratóriuma

Wigner Jen-díjat adományozott


Cseh Józsefnek, a fizikai tudomány doktorának,

az MTA Atommagkutató Intézete tudományos tanácsadójának, fosztályvezetjének


Szabó Benjaminnak, a paksi atomerm létesítése volt kormánybiztosának, a magyar nukleáris ipar köztiszteletnek örvend, emblematikus alakjának


A Richter Gedeon Részvénytársaság és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított díj kuratóriuma Bruckner Gyz-díjat adományozott


Huszthy Péternek, a kémiai tudomány doktorának, a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai és Technológiai Tanszéke professzoránakA kuratórium a 40 éven aluli kutatóknak kiadható

Bruckner Gyz-díjat adományozta


Kurtán Tibor PhD-nek, a Debreceni Egyetem

Szerves Kémiai Tanszéke adjunktusának adományoztaA Hevesy György-díj a nukleáris kutatásért kuratóriuma

a díj I. kategóriáját megosztva adományozta


Vajda Nórának, a kémiai tudomány kandidátusának, a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete docensének

és

Deme Sándornak, a fizikai tudomány kandidátusának,

az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézete fmunkatársának

A díj fiatal kutatóknak létesített II. kategóriáját


Varga Zsolt PhD-hallgató, az MTA Izotópkutató Intézetének munkatársa nyerte elA magyar vasút fejlesztése területén végzett kiemelked munkásság elismerésére a Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV ZRt. kötelezettségvállalása mellett létrehozott

Mikó Imre-díjat, valamint a díj mellé a Magyar Közlekedési Közmveldésért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét

a kuratórium életm kategóriában Heller György okleveles gépészmérnök, nyugalmazott vasúti igazgatónak


aktív szakember kategóriában Csiba József okleveles gépészmérnök, vasúti igazgatónak

adományoztaA Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság által alapított díj kuratóriuma a 2007. évi MOL tudományos díjat megosztva ítélte oda


Tóth Jánosnak, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet

tudományos fmunkatársának,


Bódi Tibornak, a Miskolci Egyetem Kolaj és Földgáz Intézete docensének,

tudományos osztályvezetjének, és


Szcs Péternek, a Miskolci Egyetem

Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszéke docensének A Kapolyi László akadémikus által alapított díj kuratóriuma a 2007. évi

Vitális István tudományos díjat


Kissné Mezei Ágnes okleveles bányamérnöknek adományoztaA Magyary Zoltán Felsoktatási Közalapítvány Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíját 2007. október 30-án a következk kapták


Dr. Sperlágh Beáta, az MTA (orvostudomány) doktora,

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Dr. Bíró Tamás Sándor, az MTA (fizikai tudományok) doktora,

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Dr. Granasztói György, az MTA (történelemtudomány) doktora, ELTE


2007. november 7-én az Akadémiai–Szabadalmi Nívódíjat vehette át


Dr. Buza Gábor PhD, kohómérnök, a mszaki tudomány kandidátusa – a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézete


Dr. Fogassy Elemér gyógyszerkémiai szakmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritusa


Dr. Marton Lajos Csaba mezgazdasági mérnök, az MTA doktora, c. egyetemi tanár, az Akadémia Mezgazdasági Kutatóintézete tudományos igazgatóhelyettese


<-- Vissza a 2007/12 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]