Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2008. MÁRCIUSSzáz éve született Teller Ede

Vendégszerkesztők: Frank Tibor és Patkós András

Frank Tibor – Patkós András: Teller Ede: tudós a világtörténelemben

Vizi E. Szilveszter: Megnyitó

Hargittai István: Teller Ede – a szabadság bajnoka vagy háborús uszító?

Ormos Mária: Szellemirtás Európában

Bencze Gyula: Teller Ede, a magfizikus és a megatonna-ember

Békés Csaba: Szuperhatalmi politika a hidegháborúban, 1945-1962

Kürti Jenő – Kamarás Katalin – Szalay Péter – Surján Péter: Teller Ede ujjlenyomatai a molekulafizikában

Rónaky József: Teller Ede és az atomenergia Magyarországon

Palló Gábor: Teller Ede és Budapest

Frank Tibor: Teller Ede, Szilárd Leó és a Magyar Tudományos AkadémiaTanulmány

Gurka Dezső: Egy magyar bányatanácsos vándorévei

Rózsa Erzsébet: A Berlin-brandenburgi Tudományos Akadémia interdiszciplináris humánprojektje

Z. Karvalics László: Az adatsilóktól a tudomány kontrollforradalmáigTudós fórum

A Nyugati Magyar Tudományos Tanács állásfoglalásai

Pro Patria et Scientia Díj

Tavaszi Szél konferenciaKitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)Könyvszemle

Észrevételek Hamza Gábor Wege der Entwicklung des Privatrechts in Europa című művéhez (Siklósi Iván)

Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek (Mester Béla)

Új ökológiai tankönyv (Papp László)

Görög-Karády Veronika: Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete. Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Küllős Imola)
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra

[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]