Pályázati felhívás

Pro Patria et Scientia Díjra


A pályázatok benyújtási határideje 2008. április 21.


A „Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért” nevű közhasznú szervezet, együttműködésben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Doktori Bizottságával, az Országos Doktori Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége közhasznú szervezetekkel, a doktoranduszok kiemelkedő kutatási eredményeinek elismerésére, illetve a témavezetőjük kimagasló teljesítményének az elismerésére 3 kategóriában ösztöndíjat hirdet


Pro Patria et Scientia Díj

doktoranduszok és témavezetőik részére”

elnevezéssel.

Pályázatot nyújthat be minden fiatal tudományos kutató, aki tagja a Doktoranduszok Országos Szövetségének és 2008. évre érvényes tagsággal rendelkezik, valamint részt vesz a Tavaszi szél konferencián. A formai követelmények megegyeznek a Tavaszi Szél konferencia követelményeivel. A pályaműnek magyar nyelvűnek kell lennie.


A pályázat benyújtásának a díja: 1.000,- Ft.


Pályázni az alábbi három „tudományterület” valamelyikében lehet:

a) élő természettudományok

b) műszaki és élettelen tudományok

c) társadalomtudományok.


A Pro Patria et Scientia Díj doktoranduszok és témavezetőik részére

három kategóriában kerül odaítélésre:

I. hallgatói kategória: azoknak a magyar állampolgár doktoranduszoknak adományozható, akik a kutatási témájuk kidolgozásában kimagasló eredményt értek el, és azt eredeti, új tudományos közleményben adják közre.

II. különdíj kategória: azoknak az I. kategóriában pályázó doktoranduszoknak adományozható, akik ott eredményesen pályáztak, de nem szereztek helyezést, amennyiben a Somos Alapítványhoz a Díjjal járó pénzjutalom bármilyen külső felajánlásból időben beérkezik.

III. témavezetői kategória: az I. és a II. kategóriában díjat elnyert valamennyi doktorandusz témavezetőjének adományozható.


A Díj I. kategóriájában a fenti három integrált területen első, második és harmadik helyezetti díjat lehet elnyerni.

Ebben a kategóriában a díjazottaknak oklevél és pénzjutalom is jár, melynek összege mid a három területen külön-külön a következő:

1. helyezett: 125.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonötezer forint,

2. helyezett: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint,

3. helyezett: 75.000,- Ft, azaz Hetvenötezer forint.


A Díj II. kategóriája valamennyi tudományágban illetve doktori iskolánként adományozható, azok eredményesen pályázó hallgatói számára, amennyiben a különdíjjal járó pénzjutalom összege külső felajánlásból a Somos Alapítványhoz időben beérkezett, és amíg annak a fedezete tart.

Ebben a kategóriában a díjazottaknak oklevél és pénzjutalom is jár, melynek összege minden esetben 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint lehet.


A Díj III. kategóriája az I. és a II. kategóriában díjat elnyert doktoranduszok témavezetőinek kerül adományozásra. Ebben a kategóriában a díjazottakat oklevél illeti meg, pénzjutalom nélkül.


A Díj odaítéléséről a Somos Alapítvány által felkért Szakértői Kuratórium dönt.

A kuratórium elnöke: Vértes Attila az MTA rendes tagja

alelnökei: Szabó Gábor az MTA rendes tagja, MAB DB elnöke

Zalai Ernő az MTA rendes tagja, az ODT elnöke

Solymosi József az MTA doktora, a Somos Alapítvány alapítója

tagjai: az ODT által delegált, az integrált területeket képviselő tagok:

élő természettudományok: 3 fő

műszaki és élettelen természettudományok: 3 fő

társadalomtudományok: 3 fő

titkára: a DOSZ Elnökség delegáltja, tanácskozási joggalA pályaművet elektronikusan a konferenciára való jelentkezéssel együtt legkésőbb 2008. április 21-ig kell feltölteni.


A formai szempontoknak nem megfelelő (pl. határidő után beérkező, korábban megjelent, hiányos) pályázatokat nem értékeljük.


A pályamű szakmai zsűri előtt bemutatására, illetve az eredményhirdetésére a fiatal magyar tudományos kutatók és doktoranduszok tizenegyedik találkozóján, a 2008. évi Tavaszi Szél konferencián kerül sor 2008. május 23. és május 25. között.


Budapest, 2008. március 10.


Somos Alapítvány


Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Doktori Bizottsága


Országos Doktori Tanács


Doktoranduszok Országos Szövetsége