Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2009. ÁPRILISTaulmányok

Pléh Csaba: Darwin és a modern pszichológia funkcionalista megközelítéseFalus András: A Semmelweis Genomikai Hálózat – Bevezet

Benczúr Miklós: Emberi természetes ölsejtek (NK genomikája és mködése)Bujtor László: A fosszilis és recens hidrotermális hasadékközösségek kutatásának bolygóközi vonatkozásai

Keser György Miklós – Kiss János Balázs: A felfedezi attitd szerepe a gyógyszerkutatásban

Tóth Zoltán: A légkör rövidhullámú sugárzásátbocsátásának hosszú távú változása Budapest felett

Palánkai Tibor: Nemzet és globalizáció

Horváth László: Ismeretlen ógörög szöveg feltárása az Archimédés-palimpsestusban

Szabó Máté: Az állampolgári engedetlenség és az állampolgári jogi kritika intézményei - Az ombudsmani intézmény 200 éves évfordulójára és az „emberi jogok kelet-európai forradalmának" 20. évfordulójára

Udovecz Gábor: Alkalmazkodási kényszer az élelem–energia–környezet összefüggésrendszerbenTudós fórum

Takács Gábor: Támogatott kutatócsoportok – alulnézetbl

Jolánkai Márton: Az Alpok–Adria tudományos együttmködés – a térség agrárkutatásának fóruma

KitüntetésekMegemlékezés

Koch Sándor (Vida Gábor)Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)Könyvszemle (Sipos Júlia)

Ezerarcú humor (Tisljár Roland)

Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia (Perecz László)

A megismerés új útjai (Golden Dániel)

Kölcsönösen alkotmányozott létmódok és létlehetségek (Lippai Cecília)<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra

[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]