A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. augusztus • TARTALOM CONTENTS • August 2009

X

   
Változó pszichiátria – változó társadalom
Changing Psychiatry—Changing Society
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Kéri Szabolcs  

Pléh Csaba: Bevezető • Introduction

898

Kéri Szabolcs: A pszichiátriai betegség fogalma és értelmezése az újabb idegtudományi kutatások tükrében • The Concept of Psychiatric Illness in the Light of Modern Neuroscience

899

Harangozó Judit: A pszichiátria missziója a XXI. században
The Mission of Psychiatry in the XXI. Century

906

Tanulmány • Study  
   

Horváth Lajos: Intellektuális imposztorok? Terminológiai fosztogatás az interdiszciplináris kutatásban • Intellectual Impostors? Terminological Hijacking in the Interdisciplinary Research

914

Patthy László: Az evolúció a genomprojektek fényében • Evolution in the Light of Genome Projects

926

Hárdi István: A terrorizmusról • On Terrorism

932

Buday-Sántha Attila: A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai
The Contradictions of Agrarian and Rural Development in Hungary

937

Solymos Rezső: Erdészeti produkcióbiológiai kutatások – avagy rekviem a tartamkísérletekért
Researches in Forestry Biological Production

946

Wolfgang Glänzel: A tudománymetria hét mítosza – költészet és valóság
Seven Myths in Bibliometrics: About Facts and Fiction in Quantitative Science Studies

954

Braun Tibor: Egy tudományos kutató frusztrációjának következménye: a Hirsch-index
Consequence of a Researcher’s Frustration: The Hirsch-Index

965

Gyulai József: Bánki Donát jubileuma • Donát Bánki Anniversary

970

Magas István: Válságtanulságok, rendszerhibák és az előrejelzés nehézségei
Lessons from the Crisis: Systemic and Foreacsting Breakdowns

974

Mádlné Szőnyi Judit – Rybach László – Lenkey László – Hámor Tamás – Zsemle Ferenc: Fejlődési lehetőségek a geotermikus energia hasznosításában, különös tekintettel a hazai adottságokra • Possibilities for the Development in Geothermal Energy Utilization with Main Focus on the Hungarian Facilities

989

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Mojzes Imre (Az MTA Nano Törzsasztal tagjai • the Members of the MTA Nano Commensality)

1004

Mosonyi Emil (Gyulai József)

 

A jövő tudósai • The Scientists of the Future  
   

Bevezető (Csermely Péter)

1008

Tehetségek és lehetőségek a Műegyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán
(Borsa Judit – Pokol György)

1008

Szakkollégium, tehetséggondozás, határon túli fiatalok (Vázsonyi Ottó)

1010

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1013

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Ugrai János: Önállóság és kiszolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium működése (Bolvári-Takács Gábor)

1017

Géczi János: A rózsa és jelképei – Az antik mediterráneum (Szoboszlai-Kiss Katalin)

1019