Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2009. JANUÁRSemsey Andor, a magyar tudomány nagy mecénása • Vendégszerkeszt: Ádám József

Ádám József: Bevezet

Marosi Ern: A Magyar Tudományos Akadémia egy régi jótevje, Semsey Andor

Papp Gábor – Kecskeméti Tibor: Egy nagy mecénás páratlan adományai a nemzet múzeumának (Semsey Andor és a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány- és slénytára)

Kordos László: Semsey Andor és a Földtani Intézet

Vásárhelyi Tamás: Mecénástól mecénásig: Semsey Andor és Herman Ottó viszonyáról

Hála József: Semsey Andor, a magyar néprajztudomány mecénása

Pozsonyi József: Egy tudománypártoló földbirtokos – Semsey AndorÖkológia és környezeti gondok • Vendégszerkeszt: Vida Gábor

Kertész Miklós – Vida Gábor: Bevezet

Török Katalin: A Föld ökológiai állapota és perspektívái

Molnár Zsolt – Bartha Sándor – Horváth Ferenc – Bölöni János – Botta-Dukát Zoltán – Czúcz Bálint – Török Katalin: Növényzeti örökségünk állapota és várható jövje az MTA ÖBKI MÉTA-adatbázisa alapján

Báldi András – Szép Tibor: A hazai állatvilág ökológiai állapota és jövje

Takács-Sánta András: Környezeti problémák: a generalisták és a társadalmi dimenzió hiányaAnyanyelvünk Európában

Kiss Jen: A tudományos nyelvek, az anyanyelv és az értelmiségi elit

Bsze Péter: A magyar orvosi nyelv fejlesztése: lehetségek, kötelességekTanulmány

Mészáros Sándor – Szabó Gábor: A doktorképzés (PhD) elvei és gyakorlata hazánkban és az OECD-országokbanTudós fórum

Rózsa Lajos – Papp László: A csoportmunka eredménye mint egyéni érdem – és egyéb megjegyzések a Köztestületi Publikációs Adattár használatáról

A Magyar Tudomány Ünnepének központi gondolata: A tudomány az élhet földért (Sipos Júlia)Vélemény, vita

Kozár Ferenc: Hozzászólás Kádár Imre Vélemény a mezgazdasági kutatások támogatásáról cím cikkéhez – Javaslatok az agrárkutatás-fejlesztési stratégiáhozMegemlékezés

Ruzsa Imre (Máté András)Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)Könyvszemle (Sipos Júlia)

Donáth Péter: A magyar mveldés és tanítóképzés története (Stemler Gyula)

A felvilágosodás álmai és árnyai (Antos Zsolt)

Kovács Gábor: Az utolsó kísértés – változatok a hatalomra (Perecz László)
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra

[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]