Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2009. JÚLIUS


Molekulák térben és időben

Vendégszerkesztő: Medzihradszky Kálmán

Medzihradszky Kálmán: Bevezető

Perczel András: Gondolatok a „Molekulák térben és időben” mottó kapcsán

Czugler Mátyás: A röntgensugárzás szóródása: képalkotás atomi fölbontással

Martinek Tamás: Távol a homokiralitástól, avagy a peptidomimetikumok önrendeződése

Somsák László: A szénhidrátkód

Huszthy Péter – Tóth Tünde: Koronaéter típusú királis gazdamolekulák enantiomer-felismerő képessége

Gáspári Zoltán: Fehérjék tánca

Tompa Péter: Rendezetlen fehérjék, amelyek új megvilágításba helyezik a szerkezet–funkció összefüggést

Orbán Miklós: Molekulák önszerveződése időben és térben: periodikus kémiai rendszerek

Turányi Tamás: Részletes reakciómechanizmusok felhasználásával elért sikerek a környezetvédelemben és a technológiában


Tanulmány

Ormos Mária: Válságok és megoldások történész szemmel

Gánóczy Sándor: Hit, vallás és erkölcs Darwin fejlődéselmélete és szellemi fejlődése keretében

Hahner Péter: In memoriam Abraham Lincoln

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Reguly Antal észak-uráli térképezése

Kézsmárki István: Magneto-optikai spektroszkópia a modern szilárdtestkutatásbanavagy a látható mágnesség


Tudós fórum

Az MTA elnökségének nyilatkozata az éghajlatváltozással összefüggő hazai feladatokról

A Pungor Ernő Asztaltársaság alapítói nyilatkozata

Chern-érem


Megemlékezés

Gánti Tibor (Szathmáry Eörs)


Kitekintés (Gimes Júlia)


Könyvszemle (Sipos Júlia)

Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács (Perecz László)

Gábor Tüskés – Éva Knapp: Germania Hungaria Litterata (Bitskey István)

Bereczkei Tamás: Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség; Sebes Anna: Emberállat – évmilliók lenyomata kapcsolatainkban (Pléh Csaba)
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra

[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]