A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. szeptember • TARTALOM CONTENTS • September 2009

X

   
Noam Chomsky 80 éves • Noam Chomsky is 80
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Kenesei István  

Kenesei István: Személyes hangú bevezetés • Chomsky in Hungary

1026

Kenesei István: A 80 éves Chomsky jelentőségéről
On the Significance of the 80-year Old Noam Chomsky

1031

Kiefer Ferenc: Chomsky és a nyelvi jelentés kutatása
Chomsky and the Research into Linguistic Semantics

1037

É. Kiss Katalin: A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom
The 80-year Old Chomsky and the Chomskyan Revolution in Linguistics

1040

Bródy Mihály: Tökéletesség és elegancia a bionyelvészetben: megjegyzések
Perfection and Elegance in Biolinguistics: Remarks

1048

Surányi Balázs: Probléma-eltolódások a chomskyánus nyelvelméletben: a generatív nyelvészet ma
Problem Shifts in the Chomskyan Theory of Language—Generative Linguistics

1052

Siptár Péter: Chomsky, a fonológus? • Chomsky the Phonologist?

1059

Kálmán László: Chomsky hatása a mesterséges intelligenciához kapcsolódó nyelvészetben
Chomsky’s Effect on Linguistics in Artificial Intelligence

1062

Bánréti Zoltán: Chomsky hatása a neurolingvisztikai kutatásokra: a mentálisan reális nyelvtan kérdése • Chomsky’s Influence on Research in Neurolinguistics—The Problem of Reality of Mental Grammar

1064

Pléh Csaba: Chomsky és a pszichológia • Chomsky and Psychology

1075

Kelemen János: A filozófus Chomsky • Chomsky, the Philosopher

1082

Tanulmány • Study  
   

Sátori Gabriella: A Schumann-rezonanciák mint a globális változások jelzőrendszere
Schumann Resonances as Markers of Global Changes 1087

1087

Márkus Róbert – Mócsai Attila – Kacskovics Imre – Rajnavölgyi Éva: Az immunrendszer védelmi rendszerei Darwin evolúcióelméletének tükrében • Defence Mechanisms of the Immune System from the View of Darwin’s Evolutional Theory

1093

Hargittai István: Teller Budapesten • Edward Teller in Budapest

1108

Halmos Tamás – Suba Ilona: A depresszió kapcsolata a 2-es típusú diabétesszel
és a metabolikus szindrómával
• Correlation between Depression and the Metabolic Syndrome/Type 2 Diabetes

1118

Garai László: A specifikusan emberi alapszükséglet • Specifically Human Basic Need

1127

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1139

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

A filozófia mint tanítható gondolkodásmód és életforma – Boros János: Filozófia! (Szécsi Gábor)

1143

Hogyan fejlődött és hol tart a nukleáris tudomány? Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből (Berényi Dénes)

1145

Jobboldali? Hagyomány? (Schlett István)

1147

Versengő városok. A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői (Enyedi György)

1150