A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. április • TARTALOM CONTENTS • April 2009

X

Tanulmány • Study  
   

Pléh Csaba: Darwin és a modern pszichológia funkcionalista megközelítése
Csaba Pléh: Darwin and the Functionalist Approach in Modern Psychology

386

Falus András: A Semmelweis Genomikai Hálózat – Bevezető
Semmelweis Genomic Network Lectures – An Introduction for the SGH Series

394

Benczúr Miklós: Emberi természetes ölősejtek (NK genomikája és működése)
Genomics and Function of Human Natural Killer (Nk) Cells

396

Bujtor László: A fosszilis és recens hidrotermális hasadékközösségek kutatásának bolygóközi vonatkozásai • Planetary Relations towards the Research if Fossil and Recent Hydrothermal Vent Communities

406

Keserű György Miklós – Kiss János Balázs: A felfedezői attitűd szerepe a gyógyszerkutatásban
The Role of Explorers’ Attitude in Drug Discovery

415

Tóth Zoltán: A légkör rövidhullámú sugárzásátbocsátásának hosszú távú változása Budapest felett
Long-term Variation of Atmospheric Short-wave Radiation Transmission above Budapest

428

Palánkai Tibor: Nemzet és globalizáció • Nation and Globalization

441

Horváth László: Ismeretlen ógörög szöveg feltárása az Archimédés-palimpsestusban
Deciphering an unknown Greek Text from the Archimedes Palimpsest

460

Szabó Máté: Az állampolgári engedetlenség és az állampolgári jogi kritika intézményei – Az ombudsmani intézmény 200 éves évfordulójára és az „emberi jogok kelet-európai forradalmának" 20. évfordulójára • Disobedience and Criticism. The Institution of Ombudsman and the Spirit of the „Human Rights Resolutions” of Eastern Europe

464

Udovecz Gábor: Alkalmazkodási kényszer az élelem–energia–környezet összefüggésrendszerben
Pressure of adjustment in terms of food-, energy and environmental security

473

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Takács Gábor: Támogatott kutatócsoportok – alulnézetből • Subsidized Academic Research Units from the Perspective of a Research Employee

481

Jolánkai Márton: Az Alpok–Adria tudományos együttműködés – a térség agrárkutatásának fóruma
Alps–Adria scientific cooperation – a regional forum of agricultural research

485

Kitüntetések • Awards

490

Megemlékezés • Obituary  
   

Koch Sándor (Vida Gábor)

495

Kitekintés • Outlook (Jéki László és Gimes Júlia gondozásában) 448

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Ezerarcú humor (Tisljár Roland)

502

Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia (Perecz László)

504

A megismerés új útjai (Golden Dániel)

506

Kölcsönösen alkotmányozott létmódok és létlehetőségek (Lippai Cecília)

508