A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. december • TARTALOM CONTENTS • December 2009

X

   
Tanulmány • Study  
   

Pásztor Erzsébet – Botta-Dukát Zoltán – Czárán Tamás – Magyar Gabriella – Meszéna Géza: Darwini ökológia • Darwinian Ecology

1434

Borhidi Attila: A növényvilág evolúciója és a darwini fejlődéselmélet
Plant Evolution and the Darwinian Theory

1444

Szalai Miklós: Darwin kételye, avagy összeegyeztethető-e az evolúció a naturalizmussal?
Darwin’s Doubt: Is Evolution Compatible with Naturalism?

1464

Nánay Bence: Hogyan modellezzük a természetes szelekciót? • How to Model Natural Selection?

1478

Pap Erna – Pállinger Éva – Falus András: Hogyan beszélgetnek a sejtek? Avagy a mikrovezikulák mint a sejtek közötti kommunikáció újonnan felismert szereplői • Microvesicles: The Recently Recognised Players of Intercellular Communication

1488

Hargittai Magdolna: Ada Jonat Nobel-díja az élet kémiájáért
Nobel Prize for the Chemistry of life: Ada Yonath

1495

Horváth Gyula: Regionális egyenlőtlenségek a kelet- és közép-európai kutatási térségben Regional Inequalities in the Eastern and Central European Research Area

1499

Szabó Máté: A válságról – A politológia mondanivalója • Political Science on the Crisis

1513

Interjú • Interview  
   

Matematika és közélet – Staar Gyula beszélgetése Császár Ákos professzorral, az Akadémiai Aranyérem kitüntetettjével • Mathematics and Public Life – Gyula Staar's Interview with Ákos Császár

1523

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén

1533

A jövő tudósai • Scientists of the Future  
   

Bevezető (Csermely Péter)

1538

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a tehetségutánpótlás szolgálatában
(Balogh László – Havass Miklós – Pakucs János – Szendrő Péter – Bajor Péter)

1538

További gondolatok a határon túli „szakkollégiumi mozgalomról” (Farkas Anikó)

1543

Hozzászólás (Vázsonyi Ottó)

1545

Nemi sztereotípiák hatása a tudományos teljesítményre (Sulyok Katalin)

1545

 
Megemlékezés • Obituary  

 

 

Dénes Géza (Faragó Anna)

1537

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában)  

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Új vidékpolitika, Párbeszéd a vidékért, A vidék újra-felfedezése: Glatz Ferenc új könyvéről
Enyedi György)

1551

Perecz László: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia” (Zóka Péter)

1553

Egy korszakfordító kutatóintézmény dicsérete – Chikán Ágnes: Biológia mindenkinek
(Ádám György)

1558