A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. február • TARTALOM CONTENTS • February 2009

X

   
Tudományos emlékülés a Magyar Történelmi Társulat alapításának 140. évfordulóján • Scientific Meeting Celebrating the 140th Anniversary of the Hungarian Historical Society
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Benke Zsuzsa  

Pók Attila: A Magyar Történelmi Társulat száznegyven éve – 1867–2007
Hundred and Forty Years of the Hungarian Historical Society

130

Orosz István: A Magyar Történelmi Társulat útja a kiegyezéstől a rendszerváltásig
The Hungarian Historical Society from the Compromise to the Change of Political System

132

Mann Miklós: Kiemelkedő személyek, kiemelkedő teljesítmények a Történelmi Társulat történetében • Outstanding Personalities, Outstanding Achievements in the History of the Historical Society

138

Nagy Péter Tibor: Történészdiplomások a két világháború között
Graduated Historians between the Two World Wars

143

Szabolcs Ottó: A Magyar Történelmi Társulat tanári tagozatáról
On the Teachers’ Branch of the Hungarian Historical Society

153

Nagy László: A Magyar Történelmi Társulat történetének forrásai
Sources on the History of the Hungarian Historical Society

160

Vonyó József: A Társulat regionális és helyi szervezetei
The Regional and Local Organizations of the Society

169

Tanulmány • Study  
   

Rédei Károly – Csiha Imre – Veperdi Irina: Energiaerdők, faültetvények, új területhasznosítási lehetőségek • Energy Forests – Energy Tree Plantations, New Possibilities for Land Development

179

Pálffy Géza: Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma?
The War of Independence of Stephan Bocskai (1604–1606) – A Myth?

185

Tomka Béla: Jóléti államok az ezredfordulón: válságjelek vagy válságmítoszok?
Welfare States in the New Millennium: Crises or Crises Myths?

197

Palló Gábor: A fiatal kutatók tevékenységének erőtere: a magyar tudományrendszer vázlata
The Space of Young Researcher’s Activity: An Outline of the System of Science in Hungary

209

Fóris Ágota: Magyar Terminológia – egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása
Journal of Hungarian Terminology. Starting of an International Academic Journal

221

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Bazsa György: Laikus észrevételek a magyar jogi felsőoktatás kontextusaihoz
Lay Reflections to the Hungarian Law Education

226

Reményi Károly: Észrevételek Czelnai Rudolf akadémikusnak a Magyar Tudomány Ünnepén elhangzott, A levegő, vagyis a Föld légköre című előadásához • Notes on Rudolf Czelnai’ Paper: “Air at Earth’s Surface and the Atmosphere”

235

Czelnai Rudolf: Válasz Reményi Károly észrevételeire • Answers to Károly Reményi’s Notes

237

Kitekintés • Outlook (Jáki László és Gimes Júlia gondozásában) 240

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Bátor könyv a rendszerek bonyolultságáról: Érdi Péter: Complexity Explained (Vámos Tibor)

244

Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága (Inzelt György)

246

Alfred North Whitehead: A természet fogalma (Szekeres András Márk)

249

Mészáros Ernő: A levegő megismerésének története (Bozó László)

252

Nagykunsági folklór – török folklór. Nagykunsági néprajzi tanulmányok (Tasnádi Edit)

254