A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. július • TARTALOM CONTENTS • July 2009

X

   
Molekulák térben és időben • Molecules in Space and Time
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Medzihradszky Kálmán  

Medzihradszky Kálmán: Bevezető • Introduction

770

Perczel András: Gondolatok a „Molekulák térben és időben” mottó kapcsán
Commentaries on ”Molecules in Space and Time”

772

Czugler Mátyás: A röntgensugárzás szóródása: képalkotás atomi fölbontással
Diffraction of X-Rays: Imaging with Atomic Resolution

776

Martinek Tamás: Távol a homokiralitástól, avagy a peptidomimetikumok önrendeződése
Out of Homochirality: Folding of Peptidomimetics

782

Somsák László: A szénhidrátkód • The Carbohydrate Code

789

Huszthy Péter – Tóth Tünde: Koronaéter típusú királis gazdamolekulák enantiomer-felismerő képessége • Enantiomeric Recognition of Crown Ether Type Host Molecules

796

Gáspári Zoltán: Fehérjék tánca • Proteins Dancing

802

Tompa Péter: Rendezetlen fehérjék, amelyek új megvilágításba helyezik a szerkezet–funkció összefüggést • Intrinsically Disordered Proteins Defy the Structure-Function Paradigm

808

Orbán Miklós: Molekulák önszerveződése időben és térben: periodikus kémiai rendszerek
Self-Organization of Molecules in Time and Space: Periodic Chemical Systems

815

Turányi Tamás: Részletes reakciómechanizmusok felhasználásával elért sikerek a környezetvédelemben és a technológiában • Success Stories in Environmental Protection
and Technology Achieved Using Detailed Reaction Mechanisms

821

Tanulmány • Study  
   

Ormos Mária: Válságok és megoldások történész szemmel
Crisises and Solutions—A Historian’s Eye View

828

Gánóczy Sándor: Hit, vallás és erkölcs Darwin fejlődéselmélete és szellemi fejlődése keretében
Faith, Religion and Moral in the Theory of Evolution and the Personal Life of Darwin

838

Hahner Péter: In memoriam Abraham Lincoln

849

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Reguly Antal észak-uráli térképezése
Antal Reguly’s mapping in the Northern Ural Mountains

858

Kézsmárki István: Magneto-optikai spektroszkópia a modern szilárdtestkutatásban – avagy a látható mágnesség • Magneto-optical Spectroscopy in the Modern Solid State Physics and Material Sciences—Magnetism As We See It

866

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Az MTA elnökségének nyilatkozata az éghajlatváltozással összefüggő hazai feladatokról
Communiqué

873

A Pungor Ernő Asztaltársaság alapítói nyilatkozata • Declaration

875

Chern-érem • Chern Medal Award

876

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Gánti Tibor (Szathmáry Eörs)

877

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 883

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács (Perecz László)

886

Gábor Tüskés – Éva Knapp: Germania Hungaria Litterata (Bitskey István)

889

Bereczkei Tamás: Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség; Sebes Anna: Emberállat – évmilliók lenyomata kapcsolatainkban (Pléh Csaba)

893