A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. június • TARTALOM CONTENTS • June 2009

X

   
Fókuszban a marketingföldrajz • Marketing Geography in Focus
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Sikos T. Tamás  

Sikos T. Tamás: A marketingföldrajz kialakulásáról és feladatairól
Key Issues and Development of Marketing Geography

642

Simai Mihály: A globális láncok, a bevásárlóközpontok és a magyar piac
The Global Chains, Shopping Centres and the Hungarian Market

651

Karsai Gábor: A nehezén innen vagy túl? (Napjaink fogyasztásicikk-kereskedelméről)
Is the Worst Over? (Current Tendencies of Home Trade)

657

Beluszky Pál: A piramis alján. Szolgáltatások – kereskedelem a (kis)falvakban
At the Bottom of the Pyramid – Basic Supply – Retail in (Small) Villages

664

Tomcsányi Pál: A marketing földrajzi vonatkozásai – a mezőgazdaság szemszögéből
The Geographical Relations of Marketing – From the Perspective of Agriculture

672

Hoffmann Istvánné: A termelő és az értékesítő közös feladata a fogyasztói érdekek szolgálata Consumers’s Interests Have to Be Served by Producer and Seller Jointly

680

Rekettye Gábor: A kereskedelmi márkák szerepe a versenyben
The Position of Private Labels in the Brand Competition

685

Kandikó József: Kódolt vásárló – behálózott fogyasztó
Coded Customers, Net-Snared Consumers

691

Kurucz Miklós – Lukács László – Siklósi Dávid – Benczúr András – Csalogány Károly – Lukács András: Kapcsolatok és távolságok: a hazai vezetékes hívás-szokások elemzése
Connection and Distance: Telephone Usage Analysis in Hungary

697

Tanulmány • Study  
   

Szépfalusy Péter: Száz éve született Gombás Pál • Pál Gombás Was Born 100 Years Ago

707

Lakatos Péter: A természet csodája: középpontban a kalcium
Miracle of Nature: Calcium in the Focus

710

Palló Gábor: Darwin utazása Magyarországon • Darwin’s Way in Hungary

714

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Közgyűlés • The General Assembly of the MTA

727

Ferencz Győző: Az érintkezés mint metafora – Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka
Contact As Metaphor

740

Felhívás • Appeal

743

A jövő tudósai • Scientists of the Future  
   

Bevezető (Csermely Péter)

744

Összefoglaló az Országos Köznevelési Tanácsnak a természettudományos közoktatás helyzetét vizsgáló ad hoc bizottságának munkájáról (Kertész János)

744

A természettudományos kutatói pálya elindulása és a magánélet, a családalapítás összeegyeztetésének nehézségei (Paksi Veronika – Szappanos Ágnes)

748

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Harnos Zsolt (Láng István)

755

Jéki László (Pach János)

757

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 759

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   
Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaságtudományból… (Nováky Erzsébet) 763
Ormos Mária: Németország története a 20. században (Romsics Ignác) 766