A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. május • TARTALOM – CONTENTS • May 2009

X

   
Játékelmélet • Game Theory  

Vendégszerkesztő • Guest Editor: Simonovits András
 

Simonovits András: Előszó • Introduction

514

Forgó Ferenc: Mivel foglalkozik a játékelmélet? • What Is Game Theory All About?

515

Mérő László: Többszintes fogolydilemma • Multilevel Prisoner’s Dilemma

528

Csekő Imre: Szavazáselmélet és mechanizmustervezés
Theory of Voting and Mechanism Design

538

Solymosi Tamás: Kooperatív játékok • Cooperative Games

547

Tasnádi Attila: Az internet játékelméleti modellezése • Game-Theroetical Models of the Internet

559

Vincze János: Játékelmélet és gazdasági intézmények • Game Theory and Economic Institutions

568

Tanulmány • Study  
   

Vincze Ildikó: Gothard Jenő, a mérnök-tudós (1857–1909) • Jenő Gothard (1857–1909)

578

Kessler Jenő: Madárevolúció: fajképződés, fajöltő, kihalás vagy változás? 
Bird Evolution: Species Development, Longevity of Avian Species, Extinction or Change?

586

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Csak szellemi erőtartalékaink mozgósítása jelenthet kitörési pontot a válságból
Interjú az MTA egy éve megválasztott elnökével
• Interview with József Pálinkás
on the Occasion for Being the President of the Hungarian Academy of Sciences for a Year

596

Kertész János: A Hirsch-index második deriváltja – avagy új távlatok a tudományos minősítés előtt The Second Derivative of the Hirsch Index

602

Vélemény, vita • Discussion  

Szentes Tamás: Megjegyzések a válság gyökereiről és a kiutakról – a leegyszerűsítő nézetek és politikák ellenében • Notes on the Roots of Crisis and the Ways out of It –
Versus Oversimplifying Views and Policies 604

604

Vámos Tibor: Válság és rendszertudomány • Crisis and System Science

628

   
Kitekintés • Outlook (Jéki László és Gimes Júlia gondozásában) 634

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Időhorizontok harca. Adalék a gazdasági világválság értelmezéséhez (Varga Károly)

638