A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. november • TARTALOM CONTENTS • November 2009

X

   
Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében
Language Use and Its Legal Regulation
Az MTA Székházában 2009. augusztus 19-én tartott konferencia előadásai
Conference and Public Debate at the Hungarian Academy of Sciences on 19th August 2009.
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Kenesei István  

Kenesei István: Bevezető • Introduction

1290

Sólyom László: Köszöntő beszéd • Welcome Speech

1292

Pálinkás József: Megnyitó • Inauguration

1295

Csernicskó István: A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában
Factors Defining the Regulation of Linguistic Rights in the Ukraine

1297

Horváth István: Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában • Minority Language Rights and Minority Language Use in Romania

1304

Korhecz Tamás: A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei a Vajdaságban – Szerbiában – Jog és gyakorlat • Legal Framework of Official Language Use in Vojvodina, Serbia. Law and Practice

1313

Szoták Szilvia: Törvényes garanciák és gyakorlat a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében • Legal Guarantees and Practice in the Life of Hungarians Living in Croatia, Slovenia and Austria

1321

Szabómihály Gizella: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben
The Symbolic Function of Language as Reflected in the Slovak State Language Law

1329

Szarka László: A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában
Status of Slovak and Hungarian Languages in the Daily Life in Southern Slovakia

1335

Kontra Miklós • Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében

Szalayné Sándor Erzsébet: A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága
The Regulability of Language Use by Force of Law

1343

Kérdések és hozzászólások • Public Debate Following the Series of Lectures

1352

Száz éve született Radnóti Miklós • Miklós Radnóti was Born 100 Years Ago  
   

Lengyel András: A Radnóti-kutatás néhány kérdése (centenáriumi jegyzetek) • On Miklós Radnóti

1361

Az angyali Radnóti – Tolnai Gábor interjúja Szalai Sándorral
Angelic Radnóti. Gábor Tolnay’s Interview with Sándor Szalai about Miklós Radnóti

1368

Tanulmány • Study  
   

Csermely Péter – Kovács István – Mihalik Ágoston – Nánási Tibor – Palotai Robin – Rák Ádám – Szalay Máté: Hogyan küzdik le a válságokat a biológiai hálózatok, és mit tanulhatunk tőlük?
How Do Biological Networks Survive Crises and What Can We Learn from Their Adaptive Process?

1381

Magyar etológusok a Science-ben – Csányi Vilmossal és Miklósi Ádámmal beszélget Elek László
László Elek’s Interview with Vilmos Csányi and Ádám Miklósi

1390

Topál József: Kutya és ember párhuzamok: az emberi kommunikációra való érzékenység evolúciója • Dog-Human Parallels: The Evolution of Sensitivity to Human Communicative Signals

1395

Cselőtei László: Az őselemek – természeti erőforrások – és az ember. A tudomány az élhető Földért, 2008 • The Four Elements, Natural Resources, and Man

1405

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Ünnep és világfórum. November – a tudomány hónapja
World Science Forum. November – the Month of Science

1417

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1421

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Katonai felsőoktatásunk a múlt század második felében. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1961–1969 (Ács Tibor)

1424

Géczi János: A rózsa és jelképei. A reneszánsz (Szoboszlai-Kiss Katalin)

1429

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Berényi Dénes)

1431