A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. október • TARTALOM CONTENTS • October 2009

X

   
A Csillagászat Nemzetközi Éve • International Year of Astronomy
 
 

Vendégszerkesztő • Guest Editor: Szabados László

 

Szabados László: Előszó • Introduction

1154

Ábrahám Péter – Kiss Csaba: A hideg Világegyetem varázslatos világa – csillagászat a rádión innen, a vörösön túl • Enchanting World of the Cool Universe

1156

Kereszturi Ákos: Asztrobiológia – modern szintézis a természettudományok között
Astrobiology
– Modern Synthesis between Natural Sciences

1168

Szabó M. Gyula: Égboltfelmérések a Világegyetem megismerésének szolgálatában
Sky Surveys in Service for Revealing the Universe

1184

Kiss L. László: Mire a Nap megvénül • By the Time the Sun Grows Old

1196

Szabados László: A csillagászat az űrbe települ – vagy mégsem?
Will Astronomy Become Space- and/or Ground-Based?

1205

Kolláth Zoltán: Lehet-e száz év múlva is Csillagászat Nemzetközi Éve?
Might There Be an International Year of Astronomy in a Century, Too?

1213

Hommage á Zemplén Jolán (1911–1974)  
   

Vendégszerkesztő • Guest Editor: Fehér Márta

 

Fehér Márta: Bevezető Gazda István és Gheorghe Stratan írásához • Introduction

1221

Gazda István: M. Zemplén Jolán fizikatörténeti kutatásairól
A Historian of Science, Jolán M. Zemplén

1223

Gheorghe Stratan: Észrevételek Galilei Dialogo-jának román és magyar változatáról
Some Remarks about Romanian and Hungarian Versions of Galileo’s Dialogue

1227

Tanulmány • Study  
   

Józan Péter: Halálozási viszonyok és életkilátások a 21. század kezdetén a világ, Európa és Magyarország népességében • Mortality and Life Expectancy at Birth at the Beginning of the 21st Century in the Population of the World, Europe and Hungary

1231

Interjú • Interview  
   

Nem igazán ember, aki nem művelt. Várkonyi Benedek beszélgetése Ritoók Zsigmonddal
Benedek Várkonyi's interview with Zsigmond Ritoók

1245

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Kitüntetések az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából • Awards

1252

Lovas Rezső: Szalay Sándor emlékezete • In Memory of Alexander Szalay

1255

Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság állásfoglalása az éghajlatváltozásról és az ezzel összefüggő feladatokról • Committee on Environmental Sciences of the Hungarian Academy of Sciences: Statement on the Climate Change and on the Related Tasks in Hungary

1258

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Kálmán Erika (Vértes Attila)

1267

Marosi Sándor (Kocsis Károly)

1270

Julius Moravcsik (Kiefer Ferenc – Kelemen János)

1272

Sáringer Gyula (Jermy Tibor)

1274

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1277

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Van-e Európának társadalomtörténete? (Valuch Tibor)

1281

Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaságtudományból (Nováky Erzsébet)

1285