A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. február • TARTALOM CONTENTS • February 2010

X

   

Kálvin – Kálvinizmus – Magyar kultúra

Calvin – Calvinism – Hungarian Culture

 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Veliky János  

Veliky János: Előszó • Introduction

130

Buzogány Dezső: Kálvin állam- és társadalomszemlélete
State and Society from Calvin’s Perspective

135

Tolcsvai Nagy Gábor: Kálvin és a Károli-biblia nyelve
Calvin and the Language of the Hungarian Károli-version of the Bible (1590)

152

Kopp Erika: A kálvinizmus hatása a magyar oktatásügyre
Impact of Calvinism on Hungarian Education

159

Gergely András: Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról (szerkesztette: Fazakas Sándor)
Calvin’s Actuality (a book review of András Gergely)

169

Tanulmány • Study  
   

Miklósi Ádám: Kutya, ember, robot – avagy az etorobotika születése
Dog, Man, Robot: On Need for Etho-robotics

175

Vértes Attila: Marie Curie és a kémia éve • Marie Curie and the Year of Chemistry

183

Losonczy György: Immunhiány és nozokomiális tüdőgyulladás – genomikai vizsgálatok
Genomic Studies on Immunoparalysis and Nosocomial Pneumonia

191

Szilágyi István: Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században • National Identity, Concept of Nation and Cultural Diplomacy in the 21th Century

198

Vámos Tibor: A megértés aporiája • The Aporia of Understanding

208

Braun Tibor: Új mutatószámok tudományos folyóiratok értékelésére – valóban indokolt-e az impaktfaktor egyeduralma? • New Indexes for Evaluation of Scientific Journals. Is Exclusive Reigning of the Impact Factor Well Founded?

215

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Solymosi Frigyes: Az Akadémia és a kiválóságok támogatása – szükség van-e tudományra és Akadémiára? • Academy and Support of Excellences. Do We Need Science and Scientific Academy?

221

Az ELTE Fizikai Intézet Professzori Tanácsának állásfoglalása a természettudomány-tanárok képzésének helyzetéről • Declaration of the Council of ELTE Physics Professors on the Situation of Natural Science Teacher Training

225

Pontosítás • Correction

227

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Horváth Attila: Gondolatok Hárdi István A terrorizmusról című cikkéhez
Thoughts on István Hárdi’s Article on Terrorism

228

Hárdi István: Válasz Horváth Attila reflexióira • On Attila Horváth's Reflections

234

A jövő tudósai • The Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

236

Tehetséggondozás a magyar felsőoktatásban (Takács István – Takácsné György Katalin)

236

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 246

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Magyarország földtani atlasza (Szabados László)

250

Humor és folklór (Schnell Zsuzsanna)

251

Reneszánsz hölgyek (és urak). Vígh Éva: Híres hölgyek
az itáliai reneszánsz és barokk korban
(Mátyus Norbert)

254