A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. március • TARTALOM CONTENTS • March 2010

X

   
Kémia a fenntartható fejlődés szolgálatában
Chemistry for Sustainable Development
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Szépvölgyi János  

Szépvölgyi János: Bevezető • Introduction

258

Szépvölgyi János: Fenntartható fejlődés – ipari ökológia – kémia
Sustainable Development – Industrial Ecology – Chemistry

260

Sevella Béla: Biológiai alapú kémia • Biobased Chemistry

270

Horváth István Tamás: Gamma-valerolakton, a fenntartható vegyipar egyik lehetséges folyékony alapanyaga • Gamma-Valerolactone. A Potential Raw Material of the Sustainable Chemical Industry

275

Iván Béla: Polimerek mint másodlagos nyersanyagok • Polymers As Secondary Raw Materials

280

Salma Imre: Tendenciák a városi levegőminőség alakulásában • Trends in Air Quality in Big Cities

288

Papp Sándor: Biogeokémiai körfolyamatok és antropogén módosításuk • Biogeochemical Cycles and Their Anthropogenic Modifications

298


Tanulmány • Study  
   

Pásztor Emil: A koponya–gerinc kapcsolat • Craniovertebral Junction

309

Móczár József: A közgazdaságtan válsága (Neoklasszikus versus keynesi közgazdaságtan)
Crisis in Economics

318

Magda Sándor: A tudomány és az oktatás felelőssége a globális gazdasági válságban
Responsibility of Science and Education in the Global Economic Crisis

331

Erdősi Ferenc: Megelőzni, befolyásolni vagy/és alkalmazkodni?
Prevent, Influence and/or Adapt? Thoughts on Our Approach to Climate Change

344

Kovács Győző: A stószi mérték jelentősége • The Importance of the Stósz Moral

354

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Kabai Péter: Egy sikeres iskolai integrációs program elemzése
Analysis of a Study on a Succesful School Integration Program

360

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Köpeczi Béla (Pomogáts Béla)

370

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 372

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Hányféle nyelvész van? A nyelvészetről 1. szám 1. személyben II. (Pléh Csaba)

376

Út a megbékéléshez (Gönczöl Katalin)

380

Feltárul a Világegyetem (Horvai Ferenc)

382