A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. április • TARTALOM CONTENTS • April 2010

X

   
Egy halhatatlan biológus: Charles Darwin
Darwin Forever
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Szathmáry Eörs  

Szathmáry Eörs: Bevezető • Introduction

386

Kun Ádám: Az RNS-világ és a hibaküszöb • RNS World and the Error Threshold

388

Czárán Tamás: Együttműködés, kommunikáció és csalás a mikrobák világában: a quorum sensing és a kooperáció együttes evolúciója baktériumokban • Microbial Communication, Cooperation and Cheating: Quorum Sensing Drives the Evolution of Cooperation in Bacteria

396

Falus András – Molnár Viktor: A génszabályozás és a génhálózatok evolúciója
Evolution of Gene Regulation and Gene Networks

407

Oborny Beáta: A növények növekedési stratégiáinak evolúciója
Evolution of Growth Strategies in Plants

413

Molnár István: Biológiai mintázatok eredete • The Origin of Biological Patterns

425

Kína, globális válság, nemzetközi pénzügyek
China, Global Crisis, International Financial Problems
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Farkas Péter  

Farkas Péter: Előszó • Introduction

437

Szabó Zsolt: A válság hatása Kínára, és Peking gazdaságpolitikai válaszai
The Effects of  the Crisis on China and Its Answers in Economic Policy

439

Gábor Tamás: Kína szokatlan kettős külgazdasági többlete
China’s Unusual Dual Foreign Economic Surplus

448

Farkas Péter: Kína szerepe a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilizálásában és átalakításában
Role of China in the Stabilization and Transformation of International Financial System

459

Tanulmány • Study  
   

Vámos Éva: Eszmék és eszközök – a 23. Nemzetközi Tudomány- és Technikatörténeti Kongresszus tanulságai (Budapest, 2009. július 28. – augusztus 2.) • Ideas and Instruments • Results of the 23rd International Congress of History of Science and Technology 28 July – 2 August 2009, Budapest

468

Palló Gábor: Tudományos nacionalizmus: a természet történeti megközelítése a 19. század Magyarországán • Scientific Nationalism: Historical Approach to Nature in 19th Century Hungary

472

Buday-Sántha Attila: Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai
Social, Economic and Environmental Impacts of Agrarian Models

481

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Solymosi Frigyes: Tudomány és érdekérvényesítés: kereszttűzben az Akadémia
Science and Self-Assertion

490

Kitüntetések • Awards

493

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Ujfalussy József (Maróth Miklós)

498

KitekintésOutlook (Gimes Júlia gondozásában) 501

KönyvszemleBook Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Dénes Iván Zoltán: Liberális kihívásra adott konzervatív válasz (Kecskeméti Károly)

505

Van-e a történelemnek elmélete? Történelemelmélet I–II. szerk.: Gyurgyák János és Kisantal Tamás (Erős Vilmos)

507