A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. május • TARTALOM CONTENTS • May 2010

X

   
Egy halhatatlan biológus: Charles Darwin – II.
Darwin Forever – II.
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Szathmáry Eörs  

Pecsenye Katalin – Bereczki Judit – Aranyos Júlia – Tóth Andrea – Miklós Éva – Varga Zoltán: Populációstruktúra és polimorfizmus – konzervációgenetikai esettanulmányok nappali lepkéken Population Structure and Genetic Variation. Case Studies on Endangered Butterfly Species

514

Huszár Dóra Borbála – Barta Zoltán: A belső állapot szerepe a kooperáció evolúciójában
Role of Internal State in the Evolution of Cooperation

524

Scheuring István: Az emberi együttműködés evolúciós háttere • Origin of Human Cooperation

532

Fedor Anna – Ittzés Péter – Szathmáry Eörs: A nyelv evolúciójának biológiai háttere
Biological Background of Language Evolution

541

Bereczkei Tamás: Darwin, a lélek biológusa: a darwinizmus pszichológiai öröksége
Darwin, Biologist of the Mind. Legacy of Darwinism in Psychology

549

Tanulmány • Study  
   

Gadó Klára: Bővülő ismereteink egy rosszindulatú vérképzőszervi betegség, a myeloma multiplex genetikai hátteréről • Expanding Evidences of the Genetic Background of Multiple Myeloma – A Malignant Hematological Disease

558

Géczi János: Stat rosa pristina nomine nomina nuda tenemus – széljegyzet a rózsa kultúrtörténetéhez • Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus – Sidenotes to the Cultural History of Roses

563

Bujtor László: A nem fotoszintézis-alapú ökoszisztémák osztályozása, valamint biológiai jelenük és földtani múltjuk • Biological Present and Geological Past of the Non Photosynthesis-Based Ecosystems, and Principals of Their Classification

578

Koltay Tibor: Veszélyes-e a tudományra a Web 2.0? • Is the Web 2.0 Dangerous to Science?

591

Csetri Elek: Csendes Zoltán 1924–1959 • Zoltán Csendes 1924–1959

595

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Interjú Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével
Interview with József Pálinkás, the Chairman of the MTA

602

Prékopa András: A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak • To the Members of the MTA

607

Szarka László: Mozaikok az éghajlatkutatáshoz • Mosaics to Climate Research

609

Interjú • Interview  
   
Bemutatkoznak az MTA új intézetigazgatói • Introduction of the MTA's New Institute Directors  

Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója (Sipos Júlia)

612

Kocsis Károly, az MTA Földrajztudományi Kutatóntézet igazgatója (Sipos Júlia)

616

Körösényi András, a Politikai Tudományok Intézetének igazgatója (Sipos Júlia)

619

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Csetri Elek (R. Várkonyi Ágnes)

623

A jövő tudósai • The Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

626

Felsőbb oktatást! A felsőoktatás minőségének javítási lehetőségei (Farkas Anikó)

626

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 635

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai (DusekTamás)

639

Markó Péter: Modernizáció, racionalizálódás (szociológiaelméleti előadások) (Nagy J. Endre)

641

Nyelvész-világlexikon (Kiss Jenő)

646