A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. június • TARTALOM CONTENTS • June 2010

X

Tanulmány • Study  
   

Kessler Jenő: Madáreredet és -evolúció új szemszögből nézve
Archaeornithes, Enantiornithes, Ornithurae

650

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Lapok a Kárpát-medence etnikai térképezésének történetéből • On the History of Ethnic Mapping of the Carpathian Basin

663

Antal Miklós: Válságkommunikáció: gondolatok a környezeti válság kommunikációs stratégiáiról Crisis Communication: Thoughts on Environmental Communication Strategies

674

Kollár István: Álom vagy valóság? Egy (fél)automatikusan működő bibliográfiai adatbázis felé Dream Or Reality?

684

Michael Quante – Rózsa Erzsébet: A kutatás- és tudománypolitika aktuális kérdései Németországban • Research and Science Policy in Germany: Recent Questions and Problems

694

Berényi Dénes: A tudomány és a világ különböző kultúrái
Science and Different Cultures of the World

698

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Pálinkás József ünnepi köszöntő beszéde az MTA 180. Közgyűléséhez • Opening Address

708

Benkő Samu: Bolyai és az Akadémia • Bolyai and the Hungarian Academy of Sciences

710

Tagokat választott a Közgyűlés • The New Members of the MTA

719

Kitüntetések • Awards

731

Vélemény, vita • Discussion  
   

Kabai Péter: Borhidi Attila és az evolúció célja • Purpose of Evolution and Attila Borhidi

734

Jordán Ferenc: A Borhidi-féle fejlődéselmélet • The Borhidi Theory of Evolution

738

Bujtor László: Igényli-e a növényvilág evolúciója vagy Darwin elmélete a Biblia támaszát?
Does Darwin’s Theory Or the Evolution of Plants Need the Support of the Bible? –
Geological Delusions in the Article of Attila Borhidi and Reflections on the Referred Paper

741

Borhidi Attila: Válasz a kritikai megjegyzésekre • Answer to Critical Remarks

746

Interjú • Interview  
   
Bemutatkoznak az MTA új intézetigazgatói • Introduction of the MTA's New Institute Directors  

Ábrahám Péter, a Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet igazgatója (Sipos Júlia)

752

Kollár János, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet igazgatója (Sipos Júlia)

755

Valyon József, az MTA Kémiai Kutatóközpont Nanokémiai és Katalízis Intézet igazgatója (Sipos Júlia)

759

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 764

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában) 768
   

Új szintézis felé? – Csaba László: Crises in Economics?
Studies in European Political Economy
(Halmai Péter)

768

Atópiás dermatitis. Klinikai tünetek – Kórtan – Gyógykezelés (Kárpáti Sarolta)

771

Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség –
kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai
(Tardos Róbert)

773