A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS

 

 2010. augusztus • TARTALOM CONTENTS • August 2010

X

   
Megújuló erőforrások és környezeti hatásaik
Renewable Energy Sources and Their Environmental Impacts
 
 
Vendégszerkesztők • Guest Editors: Ádám József és Szabados László  

Ádám József: Bevezető • Introduction

906

Németh Tamás: Tájékoztató az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságának tevékenységéről Report on the Activities of the Environmental Science Committee of the Presidium of the Hungarian Academy of Sciences

910

Dinya László: Biomassza-alapú energiatermelés és fenntartható energiagazdálkodás
Biomass-based Energy Production and Sustainable Energy Management

912

Bobok Elemér – Tóth Anikó: A geotermikus energia helyzete és perspektívái
Status Report and Perspectives of the Geothermal Energy

926

Farkas István: A napenergia hasznosításának hazai lehetőségei
Domestic Possibilities of Solar Energy Use

937

Szalai Sándor – Gács Iván – Tar Károly – Tóth Péter: A szélenergia helyzete Magyarországon Status of Wind Energy in Hungary

947

Szeredi István – Alföldi László – Csom Gyula – Mészáros Csaba: A vízenergia-hasznosítás szerepe, helyzete, hatásai • Role, Status and Impacts of Hydropower Developments

959

Szarka László: Szempontok az energetika és környezet kapcsolatához • Characterization
of the Intensity of Human Activity on Nature Related to Energy Production and Use

979

Tanulmány • Study  
   

Fokasz Nikosz: Sina Simon 1810–1876 – Kétszáz éve született a magyar tudomány és kultúra görög mecénása • Simon Sina 1810–1876 Two Hundred Years Birth Anniversary

990

Kornai András: Rekurzívak-e a természetes nyelvek? • Are Natural Languages Recursive?

994

Tudós fórum • Academy Affairs  
   
Szubjektív tudománytörténet • Subjective History of Science by Award-winning Scientists  

Madas Edit: Pergamenkészítés házilag • Attempt at Parchment-making

1007

Tomka Béla: Kéznyújtásnyira Within Hand’s Reach

1009
A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai • New Members of the MTA  

Kamarás Katalin

1012

Komjáth Péter

1014

Podani János

1015

Schaff Zsuzsa

1017

Zsoldos Attila

1019

KitekintésOutlook (Gimes Júlia gondozásában) 1022

KönyvszemleBook Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

A polgári jog Európa nagy jogrendszereiben (Visegrády Antal)

1026

Újraiparosítás és a környezeti ipar (Enyedi György)

1028

A nyelvi kommunikáció mentális alapjai (Kocsis László)

1030