A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS

 

 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÚJ LEVELEZŐ TAGJAI

X

   

Kedves Olvasóink,

régi szokásunk, hogy az MTA új tagjait – ha csak röviden is – bemutassuk. Reméljük, hogy a Magyar Tudomány néhány kérdésére adott válaszaik legalább vázlatos képet adnak róluk. Az Akadémia most megválasztott tagjai idén a következő kérdéseket kapták:


1. Mit tart a legfontosabbnak, leghasznosabbnak kutatómunkájában,
és mit tart a legérdekesebbnek? Mert e kettő nem mindig közös halmaz…

2. Mit vár saját magától, milyen tudományos eredményt szeretne elérni
tudományos pályafutása során?

3. Kit tart az egyetemes tudománytörténetben példaképének –
nem feltétlenül a saját tudományterületéről –, és miért éppen őt?

4. A tudományosság elkövetkező tíz évének eredményei közül
mi izgatja leginkább a fantáziáját?

 


 

 

VÖRÖS IMRE (1944)


Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya • Szakterület: gazdasági alkotmányjog, európai jog, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 


1. Legfontosabbnak kutatómunkámban a külvilágra való kitekintést: az összehasonlító jogi szemléletet tartom, hiszen az évtizedek óta kibontakozó globalizálódási folyamat fényében ez elengedhetetlen.

 

Leghasznosabbnak az elméleti, a jogalkotási és jogalkalmazási aspektusok szerves egységbe foglalására törekvést gondolom.

Legérdekesebbnek azt a meglepetést éreztem az 1970-es évek végén, amikor kiderült, hogy a modern versenyjog a piacgazdaságokban évtizedek óta az állami beavatkozás legfontosabb szabályozó eszköze, s ennek a sikeres piacgazdasági átmenet feltételeként hazánkban is sürgősen ki kell építeni a jogszabályi környezetét és intézményrendszerét (az 1990-ben bábáskodásommal megalkotott versenytörvényt és a közreműködésemmel létrehozott Gazdasági Versenyhivatalt).


2. Mivel koromnál fogva bizonyos értelemben kerek egész: több jogágra kiterjedő munka áll mögöttem, ennek az állandó mozgásban lévő európai jog fejlődésmenetébe illesztett, a fejlődési tendenciákra fókuszáló összefüggésrendszerét szeretném kidolgozni.


3. Nincs példaképem – csak a magam elvárásainak szeretnék megfelelni; azonos szeretnék lenni önmagammal – örülnék, ha egyszer azt mondhatnám, hogy az vagyok, aki vagyok.

4. Fontosnak tartanám a gazdasági jogban a versenyjog és az európai jog mibenlétének, funkciójának, a huszonegyedik században elfoglalt helyének, dogmatikai minősítésének meghatározását. A közgazdaságtudomány válságjelenségeire is jó lenne választ kapni, és talán egy prognózist arról, hogy hogyan kellene kinéznie a huszonegyedik század globális környezetben létező nemzetgazdaságainak és a világgazdaságnak, és mi a szociális piacgazdaság huszonegyedik századi tartalma.