A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. szeptember • TARTALOM CONTENTS • September 2010

X

   
Tanulmány • Study  
   

Samu Mihály: Az igazságos társadalom megvalósítása és az alkotmányosság
Establishing Justice in Society and Constitutionality

1034

Halmos Tamás – Suba Ilona: Alvási apnoe szindróma (éjszakai légzéskimaradások)
Sleep Apnea Syndrome. Absence of Breathing during the Night

1045

Reményi Károly: A Föld hőmérsékletei – Miről is beszélünk?
Earth’s Temperatures. What’s It All About?

1052

Detrekői Ákos – Szabó György: A helyhez kapcsolódó információk jelentősége
Importance of Space Related Information

1060

Gercsák Gábor: A budapesti Belvárosi plébániatemplom muszlim imafülkéje és arab felirata
The Mihrab of the Blessed Church of Our Lady in Budapest and Its Arabic Inscription

1069

Balogh Gábor – Péter Mária – Török Zsolt – Horváth Ibolya – Vígh László: Lipidomika
Lipidomics

1078

Kosztolányi György: A gyermekfejlődés epigenetikája • Epigenetics of Child Development

1083

Interjú • Interview  
   

Ki a másik? – Elek László beszélgetése Östör Ákossal, a Wesleyan University tanárával • Who is the Other One? – László Elek's Interview with Ákos Östör, professor of the Wesleyan University

1090

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Vásárhelyi Boldizsár: Hozzászólás Pataki Ferenc Kollektív emlékezet és emlékezetpolitika című cikkéhez • Comments on Ferenc Pataki’s Collective Memory and Memory Politics

1097

Pataki Ferenc: Válasz dr. Vásárhelyi Boldizsár professzornak • Response to Boldizsár Vásárhelyi

1098

Kabai Péter: Válasz Kézdi Gábor és Surányi Éva írására • Response to the Essays by Gábor Kézdi and Éva Surányi

1100

Kézdi Gábor – Surányi Éva: Rövid válasz Kabai Péter viszontválaszára • A Short Rejoinder to Peter Kabai's Reply

1105

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Filó Mihály: Az „emberhez méltó halál”. Konferencia és kerekasztal-beszélgetés az eutanáziáról és az életvégi döntésekről az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán • “Dying with Dignity” Symposion on Euthanasia and End-of-Life Decisions (ELTE Faculty of Law)

1106

Szubjektív tudománytörténet • Subjective History of Science by Award-winning Scientists

 

Dudás Illés: Életem és a kutató-fejlesztő munka kapcsolata • Research and Developing in My Life

1109

Homonnay Zoltán: Mössbauer-spektroszkópia: a „magyar kapcsolat” • Mössbauer Spectroscopy: the „Hungarian Connection”

1111

Kuzmann Ernő: Egy brazíliai kutatásom története • The Story of One of My Brazilian Researches

1113

Némethi András: Kalandozás emlékeimben • From my Memories

1116

Pósfai Mihály: Élet a Marson és a mágneses baktériumok • Life on Mars and magnetotactic bacteria

1117

A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai • New Members of the MTA

 

Bárány Imre

1120

Kondorosi Éva

1121

Mézes Miklós

1124

Perczel András

1126

Pethő Attila

1129

S. Varga Pál

1131

Vörös Imre

1134
Sajtóközlemény b3

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

1135

Egyetemi könyvtárak egész tevékenységükkel
a tehetség szolgálatában
(Kósné Török Erzsébet – Kristóf Ibolya)

1135

KitekintésOutlook (Gimes Júlia gondozásában) 1144

KönyvszemleBook Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Monográfia Kárpátaljáról (Berényi Dénes)

1148

Megtartó szavak kisebbségben (Kiss Jenő)

1151

Fények és árnyak – a Szabadelvű Párt (Kozári Monika)

1152

Struktúrák és cselekvők (Huszár Ákos)

1154

Református felsőoktatás Erdélyben (Bolvári-Takács Gábor)

1157