A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. október • TARTALOM CONTENTS • October 2010

X

Tanulmány • Study  
   

Szabó Róbert: 100 éve született Subrahmanyan Chandrasekhar • Subrahmanyan Chandrasekhar’s Centenary

1162

Kovács László: Henry Cavendish, a 18. század legjelentősebb angol természettudósa
Henry Cavendish – The Most Notable English Scientist of the 18th Century

1168

Podani János: Evolúció, törzsfa, osztályozás • Evolution, Phylogenetic Tree, and Cassification

1179

Uher Ferenc: A mesenchymalis őssejtektől az aktivált fibroblasztokig: egy gyorsan változó sejt genetikai ujjlenyomatai • From the Mesenchymal Stem Cells to Activated Fibroblasts –
Genetic Fingerprints of a Rapidly Changing Cell

1193

Szabó Gábor: Valószínűség és relatív gyakoriság • Probability and Relative Frequency

1197

Berend T. Iván: Két válság között: Európa átalakulása 1973–2010
Between Two Crises: The Transformation of Europe, 1973–2010

1208

Miszlivetz Ferenc: 1989 újraértelmezése • Rethinking 1989

1215

Makai Mihály: A tudomány oszlopai • Pillars of Science

1226

Tasnádi Edit: 150 éve született Kúnos Ignác • Ignác Kúnos was Born 150 Years Ago

1235

Szerb László – Zoltan J. Acs: Vállalkozási tevékenység a világban és Magyaroszágon a globális vállalkozói index (GEI) alapján • Entrepreneurship in the World and in Hungary Based on the Global Entrepreneurship Index

1238

Vámos Tibor: A műszaki tudományról • On Science in Technology

1252


Interjú • Interview  
   

Digitálisan szabad akarat avagy homokszem a gépezetben? Sipos Júlia beszélgetése Barabási Albert-László fizikussal • Free Digital Mind, Or Sand in the Machinery? Júlia Sipos' interview with Albert-László Barabási

1257

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Kulcsár Kálmán

1261

Tudós fórum • Academy Affairs  
   
A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai • New Members of the MTA  

Hudecz Ferenc

1263

Hunyady László

1265

Monostori László

1267

Nagy Ferenc István

1269

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1272

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

„…minden módon számon tartanak” Barabási Albert-László: Villanások (Kertész János)

1275

Európa és a mediterrán világ (Horváth Gyula)

1278

20 év után (Szabó Andrea)

1281

„Magyar gondolat szabad gondolat” (Takács Izolda)

1285