A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. november • TARTALOM CONTENTS • November 2010

X

   
Táplálkozási zavarok • Eating Disorders
 
 

Halmos Tamás: Bevezető • Introduction

1290

Éder Katalin: Az elhízás genetikája • Genetics of Obesity

1294

Forgács Attila: Médiatünetek és evészavarok • Media Symptoms and Eating Disorders

1300

Túry Ferenc – Babusa Bernadett – Dukay-Szabó Szilvia – Varga Márta:
Az evés- és testképzavarok újabb típusai a modern civilizációs ártalmak között
Newer Types of Eating and Body Image Disorders among Harms on Modern Civilization

1306

Bende János: A súlyosfokú elhízás kezelése sebészi módszerekkel
Treatment of Severe Obesity by Bariatric Surgery

1316

Tanulmány • Study  
   

Prékopa András: Bolyai János Emlékkonferencia • Budapest–Marosvásárhely, 2010. augusztus 30. – szeptember 4. • János Bolyai Memorial Conference, Budapest-Marosvásárhely/Tirgu Mures, August 30-September

1322

Prékopa András: Bolyai János élete, munkássága és kultúrtörténeti hatása
Life and Works of János Bolyai and His Impact on the History of Culture

1328

Vass Imre: Megújuló fotoszintetikus energiatermelés napfényből és vízből – elvi lehetőség vagy gyakorlati realitás? • Renewable Energy Production from Sunlight and Water. Theoretical Possibility or Practical Reality?

1344

Györffy János – Klinghammer István: Az Európai Unió térképi ábrázolása optimális vetületben
The Map of the European Union in Minimum Error Projection

1353

Maróti Andor: Tisztázandó kérdések a kultúra kutatásában
Unsolved Questions in Research of Culture

1358

Interjú • Interview  
   

Függőségről agytudatosan – Jakabffy Éva beszélgetése Katona Istvánnal • On Addiction - From the Perspective Of Brain Awareness (Éva Jakabffy's Interview with István Katona)

1363

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Solymos Rezső: Széchenyi-emléknap – faültetés • Széchenyi Memorial Day—Planting of Trees

1371

A Magyar Tudományos Akadémia munkája a Parlament előtt
MTA’s Work Discussed in Parliament

1374

A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai • The New Members of the MTA

 

Chikán Attila

1379

Hermecz István

1380

Kocsis Károly

1382

Lévai Péter

1385

Solymosi László

1387

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

1390

Nők a magyar tudomány fellegvárában (Acsády Judit)

1390

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1400

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Szegregáció, integráció, asszimiláció a középkori városfejlődés korában (Lakatos Bálint)

1404

Peter Vinkler: The Evaluation of Research by Scientometric Indicators (Bencze Gyula)

1407

Beszélgetés gondjainkról (Barcsi Tamás)

1410

Magyarország 2025 – Lehet másként is?
Komplex jövőalternatívák és mozaikok a jövőből
(Szél Bernadett)

1413