A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. december • TARTALOM CONTENTS • December 2010

X

   
Széchenyi életéről halálának 150 esztendős jubileumán
About Count Széchenyi’s Life at the 150th Jubilee of His Death
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Velkey Ferenc  

Velkey Ferenc: Bevezetés • Introduction

1418

R. Várkonyi Ágnes: Széchenyi és az Akadémia
István Széchenyi and the Hungarian Academy of Sciences

1420

Gergely András: Széchenyi István emlékkiállítás a Magyar Tudományos Akadémián
Memorial Exhibition of István Széchenyi (1791–1860),
Founder of the Hungarian Academy of Sciences

1431

Fónagy Zoltán: Hagyomány és modern határán – Széchenyi István, a magánember
Between Tradition and Modernity—István Széchenyi, the Private Person

1437

Velkey Ferenc: Széchenyi, a politikus nehéz döntéshelyzetekben
Széchenyi, the Politician, in Difficult Situations of Decision Making

1447

Csorba László: A beteg Széchenyiről • About a Sick Széchenyi

1458

Tanulmány • Study  
   

Szépvölgyi János: Néhány gondolat az ajkai vörösiszapömlés okozta katasztrófáról
Some Thoughts on the Red Mud Spill in Ajka

1467

Székely Ferenc: Hévizeink és hasznosításuk • Thermal Water Resources and Utilization in Hungary

1473

Orosz Ferenc: A hatvanéves MTA Enzimológiai Intézet első évtizede • First Decade of the Sixty Years History of the Institute of Enzymology of the Hungarian Academy of Sciences

1486

Gyulai József: Száz éve született William B. Shockley, a tranzisztor egyik atyja
William B. Shockley, One of the Inventors of the Transistor Was Born a Century Ago

1492

Szegedy-Maszák Mihály: Magyar és világirodalom • Hungarian Literature and World Literature

1502

Tudós fórum • Academy Affairs  

 

 

Határok nélküli tudomány. A Magyar Tudomány Ünnepe • Science without Borders 2010
A változás lehetne gyorsabb, de az irány helyes. A Magyar Tudomány interjúja Pálinkás Józseffel, az Akadémia elnökével • Changes Could Be Quicker But Direction in General Is Fine Interview with József Pálinkás, President of the Academy

1511

Geotermikus energia és a felszín alatti vizek – finn kutatók az Akadémián. Interjú Ilmo Kukkonennel (Sipos Júlia) • Interview with Ilmo Kukkonen (Júlia Sipos)

1515

Magyar geológus Finnországban. Interjú az Eskola-díjas Gaál Gábor professzorral (Sipos Júlia)
Interview with professor Gábor Gaál (Júlia Sipos)

1517

Kitüntetések • Awards

1520

Egyed László: Színpadon a természettudomány • Science on Stage

1524

A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai • The New Members of the MTA

 

Balla György

1528

Pósfai Mihály

1530

Lovász László Kiotó-díjas

1536

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1533

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Új dichotómiák a neveléstudományokban (Kovács Edina)

1537

Az önbecsülésként felfogott igazságosság (Kele Fodor Ákos)

1541