A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. január • TARTALOM – CONTENTS • January 2011

X

Tanulmány • Study  
   

Hamza Gábor: Észrevételek a készülő új alkotmányhoz
Reflections on the New Constitution in Preparation

2

Szmodis Jenő: A jog multidiszciplináris megközelítéséről • On Multidisciplinary Approach to Law

7

Berényi Dénes: Klímaváltozás, globális felmelegedés, CO2-hatás – kritikus szemmel
Climate Change, Global Warming, CO2 Impact. A Critical Approach

18

Haszpra László: ICOS – a jövő páneurópai üvegházgáz-megfigyelő rendszere
ICOS – The Pan-European Greenhouse Gas Monitoring System of the Future

32

Tóth Ferenc: Ibrahim Müteferrika, egy oszmán diplomata a magyar függetlenség szolgálatában, az 1730-as évek végén • Ibrahim Müteferrika, an Ottoman Diplomat in the Struggle for Hungarian Independence

38

Rosta István – Velner András: 150 éve született a Magyarországon elsőként felavatott mérnökdoktor: Zielinski Szilárd (1860–1924) • Szilárd Zielinski The First Doctor of Engineering in Hungary Was Born 150 Years Ago

48

Farkas József – Szeitzné Szabó Mária – Bánáti Diána: A nemzeti élelmiszer-biztonsági politika és program alapvonalai • Basic Features of National Food Safety Policy and Program

54

Vincze Imre: A tudományterületi eloszlásokról (avagy a ló másik oldala) • Student Resources of Scientific Fields in Hungary

64

Kollár István – Kurutzné Kovács Márta: Kutatási teljesítmények értékelésének támogatása a Magyar Tudományos Művek Tára segítségével • Support for the Evaluation of Research Based on the Database of Hungarian Scientific Publications (MTMT)

79

Braun Tibor: A tudományos kutatás költségei, értéke és haszna. Pesszimista elemzésekről az Egyesült Államokban és Angliában. • Expenses of Science Funding as Seen from the Aspects of Its Worth. Pessimistic Analyses in the US and the UK

90

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Tomcsányi Pál: Az életmód-gazdaságtan alapvonásai • Outlines of a Life-style Economy

94

Tudós fórum • Academy Affairs  

 

 

Heszky László: A transzgénikus (GM) növényfajták termesztésével kapcsolatos tudományos problémák • Scientific Problems of GM Crop Production

104

Venetianer Pál: A véletlen és a szükségszerű – konferencia Jacques Monod születésének százéves – és híres könyve megjelenésének negyvenéves évfordulóján • Chance and Necessity. Conference to Commemorate the 100th Anniversary of Jacques Monod’s Birth and the 40th Anniversary of the Publication of His Famous Book

108

Interjú • Study  
   

Fény vetülhet a sötét anyagra – Egyed László beszélgetése Rolf Dieter Heuerrel, a CERN főigazgatójával • Ligh Could Be Shed on the Dark Matter – László Egyed's Interview with Rolf Dieter Heuer

111

Hegycsúcsok és mérföldkövek. A matematika szükséges ahhoz, hogy megértsük a világot – Egyed László beszélgetése Jurij Ivanovics Manyinnal • Mountains and Milestones. Mathematics Is Needed to Understand the World László Egyed's Interview with Jurij Ivanovics Manyin

117

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 120

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megksözelítések tükrében (Balázs Géza)

123

Raskó István: Honfoglaló gének (elfogult könyvismertető) (Imreh Sz. István)

126