A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS

 

 AZ MTA DOKTORI TANÁCSÁNAK KÖZLEMÉNYE

X

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia és a Doktori Tanács elnöke 2010. december elsején nyolcvannyolc kutatónak adta át az MTA doktora cím oklevelét. A Doktori Tanács köszönetet mond a cím elnyerésének eljárásában meghatározó fontosságú szerepet vivő akadémikusoknak és az MTA köztestületi tagjainak. Munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az MTA doktora cím tudományos értékének és szakmai megbecsülésének emeléséhez.
 

Az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott tudományos mű nyilvános vitáját vezető

és értékelő bizottságok elnökei:


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Dávidházi Péter, Kiefer Ferenc, Kulcsár Szabó Ernő, Nyomárkay István (két alkalommal), Róna-Tas András, Dobos István, Kisbán Eszter

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Ádám György, Kelemen János, Ormos Mária (két alkalommal), Orosz István, Pléh Csaba, R. Várkonyi Ágnes, Székely György, Vajda Mihály

III. Matematikai Tudományok Osztálya
Lovász László, Pálfy Péter Pál, Rónyai Lajos, Szász Domokos, T. Sós Vera

IV. Agrártudományok Osztálya
Balázs Ervin (két alkalommal), Dudits Dénes, Heszky László (két alkalommal), Hornok László, Mészáros János (két alkalommal), Szendrő Péter

V. Orvosi Tudományok Osztálya
Lapis Károly, Nagy László, Szegedi Gyula, Szolcsányi János, Telegdy Gyula, Vécsei László

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Arató Péter (két alkalommal), Michelberger Pál, Nagy István (két alkalommal), Páczelt István, Vajda György

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Beck Mihály, Farkas József (két alkalommal), Náray-Szabó Gábor (két alkalommal), Pálinkás Gábor, Sohár Pál, Tőke László, Vértes Attila

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Alföldi Lajos, Balázs Ervin, Halász Béla, Náray-Szabó Gábor, Palkovits Miklós, Patthy László, Petrányi Győző, Pócs Tamás, Szabó István Mihály, Szolcsányi János

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Hamza Gábor, Michelberger Pál, Palánkai Tibor, Pataki Ferenc, Szabó András, Török Ádám, Zalai Ernő (két alkalommal), Bragyova András, László János

X. Földtudományok Osztálya
Nemecz Ernő, Pantó György, Vörös Attila

XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Dörnyeiné Németh Judit, Lovas István (három alkalommal), Mihály György (két alkalommal), Ormos Pál, Szépfalusy Péter, Vicsek Tamás, Zawadowski Alfréd
 Az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott tudományos mű nyilvános vitájában részt vevő bírálók (opponensek):


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kósa László, Kulcsár Szabó Ernő, Tolcsvai Nagy Gábor, Abádi Nagy Zoltán, Angyalosi Gergely, Banczerowski Janusz, Barna Gábor, Bene Sándor, Bényei Tamás, Dobos István (két alkalommal), Földényi László, Gadányi Károly, Hevesi Attila Lajos, Keszler Borbála, Kilián István, Kiss Attila, Komlósiné Knipf Erzsébet, Losonczi Anna, Lőkös István, Lukács László, Mojszejenko Viktor, Pócs Éva, Veres András


II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Csépe Valéria, Fehér M. István, Bessenyei József, Blazovich László, Bodnár M. István, Czigler István, Demeter Tamás, Dénes Iván Zoltán, Détári László, Faragó Tamás, Fazekas Csaba, Forrai Gábor (két alkalommal), Gángó Gábor, Gergely András,

 

 

Kampis György, Kardos József, Kovács Péter, Miskolczy Ambrus, Nagy Péter Tibor, Rainer M. János, Rugási Gyula, Sipos Péter, Stefano Bottoni, Ullmann Tamás, Urbán Aladár, Weiss János

III. Matematikai Tudományok Osztálya
Babai László, Pethő Attila, Révész Pál, Ruzsa Imre, Abért Miklós, Csáki Endre, Domokos Mátyás, Grolmusz Vince, Gyárfás András, Kiss Emil (két alkalommal), Mátyás Ferenc, Móri Tamás, Szabó Csaba, Tardos Gábor

IV. Agrártudományok Osztálya
Nagy Béla, Bánfalvi Zsófia, Barna Balázs, Bisztray György, Erdei László, Érsek Tibor, Fári Miklós Gábor (két alkalommal), Fehér Attila, Fekete András, Gáborjányi Richárd, Galiba Gábor, Gergely Lajos, Gönczöl Éva, Gyurján István, Jenser Gábor, Kisari János, Minárovits János, Mizsey Péter, Németh Péter, Pauk János, Porpáczy Aladár, Rajnavölgyi Éva, Simándi Béla, Szentiványi Péter, Tuboly Tamás, Virányi Ferenc

V. Orvosi Tudományok Osztálya
Balázs Margit, Boros Mihály, Czirják László, Fehér János, Fülesdi Béla, Fürst Zsuzsanna, Gaszner Péter, Láng István, Lonovics János, Pap Ákos, Pár Alajos, Pénzes István, Szabó Gyula, Takács Tamás, Tóth Kálmán, Tretter László, Végh Ágnes, Zeher Margit

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Bokor József, Ginsztler János, Palkovics László, Bakó András, Benczúr András, Bitó János, Borka József, Cser László, Edelmayer András, Farkas István, Gáspár Péter, Gróf Gyula, Iványi Miklós, Kacsuk Péter, Kádár György, Kiss László, Rudas Imre (két alkalommal), Szatmáry Zoltán, Szeidl György, Szeidl László, Szendrő Péter, Tevan György, Váradi Károly

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Biacs Péter, Érdi Péter (két alkalommal), Gyenis János, Győri Zoltán, Halász Anna (két alkalommal), Kéki Sándor, Keszei Ernő (két alkalommal), Makai Mihály, Mizsey Péter (három alkalommal), Nagypál István, Noszál Béla, Penke Botond, Salma Imre, Schiller Róbert (három alkalommal), Simonyi Miklós, Sóvágó Imre, Szajáni Béla, Szépvölgyi János, Varga Károly, Vékey Károly

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Balázs Ervin, Hornok László, Nagy László, Bagossi Péter, Bagyinka Csaba, Bartha Dénes, Borsodi Anna, Csernus Valér (két alkalommal), Deák Tibor, Elekes Károly, Galiba Gábor, Gullner Gábor, Gyurján István, Keserű György Miklós, Kiss György Botond, Kisvárday Zoltán, Lázár Gyula, Melegh Béla, Nagy Endre, Nagy M. György, Orosz Ferenc, Pesti Miklós, Prohászka Zoltán, Rimóczi Imre, Sipiczki Mátyás, Szabó Ilona, Tamás Gábor, Tőzsér József, Vonderviszt Ferenc

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Bayer József, Chikán Attila (két alkalommal), Ádám Antal, Ágh Attila, Antalóczy Péter, Blahó András, Csepeli György, Diczig István, Erős Ferenc, Farkas András, Finszter Géza, Fokasz Nikosz, Földesi Tamás, Gergely Jenő, Gula József, Halmai Péter, Horváth Mátyás, Kapitány Ágnes, Kapitány Fövény Gábor, Kukorelli István, Madas Edit, Rechnitzer János, Ronkovics József, Rudas Tamás, Sári János, Somlai Péter, Szabó Katalin, Szendrő Péter, Vörös József

X. Földtudományok Osztálya
Árkai Péter, Bárdossy György, Pósfai Mihály, Bohnné Havas Margit, Földessy János, Nagy Béla, Pálfy József, Posgay Károly, Somfai Attila

XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Horváth Zalán, Ábrahám Péter, Bagyinka Csaba, Benedict Mihály, Bíró László Péter, Domokos Péter, Érdi Bálint, Erdős Géza, Fodor Gyula, Gergely Árpád László, Groma István, Hebling János, Jankovics István, Jánosi Imre, Jurcsik Johanna Antónia, Károlyi György Zoltán, Koós Margit, Lakosi László, Nagy Ágnes, Ódor Géza, Pálla Gabriella, Surján Péter (két alkalommal), Sütő András, Szabó György (két alkalommal), Szabó László, Sziklai János, Szőkefalvi-Nagy Zoltán, Szunyogh László (két alkalommal), Tüttő István, Vonderviszt Ferenc