A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. március • TARTALOM CONTENTS • March 2011

X

   
Placebo
 
 
Vendégszerkesztők • Guest Editors: Ádám György és Halmos Tamás  

Ádám György – Halmos Tamás: Bevezető • Introduction

258

Hárdi István: A placebo mint jelenség, és ami mögötte van
Placebo as a Phenomenon and Its Backgrounds

260

Halmos Tamás: A placebohatásról klinikusi szemmel
On the Placebo-Effect as Seen with the Clinician’s Eye

264

Fenyvesi Tamás: A placebo története, hatásmechanizmusa a fájdalomcsillapításban, és alkalmazása a klinikai gyógyszervizsgálatokban • History of Placebo, Its Effect in Analgesia
and Its Application in Clinical Farmacological Trials

269

Bárdos György: Mindennapi placebóink • Our Everyday Placebos

276

Ádám György: A placebojelenség kognitív éntérkép-elmélete
Cognitive Self-Image Theory of Placebo-Effect

285

Köteles Ferenc: A placebohatás kurrens problémái • Current Problems of Placebo Research

290

Tanulmány • Study  
   

Tüskés Gábor: Az új Mikes-kutatásokról • New Researches on Kelemen Mikes

299

Bollobás Enikő: Posztmodern paradigmaváltás az amerikanisztikában
Postmodern Paradigm Change in American Studies

308

Bárdossy György: A világ atomerőműveinek uránérc-ellátottsága
Uranium Supply of the World’s Nuclear Power Plants

317

Udvardy Miklós: Komplementer és alternatív gyógyászat és a rosszindulatú vérképzőszervi betegségek • Complementary and alterative medicine, relation to clinical haematology

322

Braun Tibor: A fullerének szerepe a földtörténeti kihalások okaiban – egy téves hipotézis krónikája
Role of Fullerenes in Geological Extinctions. Chronicle of an Erroneous Hypothesis

331

Berényi Dénes: Határok nélküli tudomány • Science without Frontiers

340

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Papp Zoltán: A tudományos tevékenység értékelésének igazságosabbá tételét a saját rész elkülönítésével kell kezdeni – esettanulmány • One’s Own to Be Separated First to Make Scientific Performance Evaluation Fairer – A Case Study

347

Reményi Károly: A szén-dioxid szerepe a klímaváltozásban
Role of Carbon Dioxide in a Changing Climate

354

Interjú • Interview  
   

Szellemidézés – Beszélgetés Csepeli György szociálpszichológussal (Sipos Júlia)
Conjuring – Interview with György Csepeli (Júlia Sipos)

355

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Az MTA új levelező tagjai • The New Members of the Hungarian Academy of Sciences

 

Neményi Miklós

360

Tolcsvai Nagy Gábor

362

Szubjektív tudománytörténet • Subjective History of Science

 

Chikán Attila: Vitorlabontás akadémiai támogatással • Setting Sail with Help from the MTA

365

Frank Tibor: Nyár Bécsben • Summer in Vienna

367

Moravánszky Ákos: A „Big One” • The ”Big One”

370

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Kondorosi Ádám (Venetianer Pál)

372

KitekintésOutlook (Gimes Júlia gondozásában) 374

KönyvszemleBook Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Környezettudomány – „magaslégköri” színvonalon (Bozó László)

378

A fotóelemzés a társadalomtudományi kutatások világában (Sántha Kálmán)

379

Kutatóegyetemek vezetése: egy szőke nő értekezése (Vastag Gyula)

381

A magyar orvosi nyelv tankönyve (Gáspárdy Géza)

382