A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. április • TARTALOM CONTENTS • April 2011

X

   
Magyarok és törökök egymás szemével (Identitások – ön- és ellenségképek – az elfogadástól a rokonszenvig) • Hungarians and Turks as Seen by Each Other (Identities – Self and Enemy Images – From Hostility to Sympathy)
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Fodor Pál  

Fodor Pál: Bevezetés • Introduction

386

Fodor Pál: Az oszmántól a törökig – a török nemzeti gondolat megszületése
From Ottoman to Turk. Rise of the Turkish National Thought

389

Fodor Pál: A törökök magyar szemmel • The Image of Turks in Hungary

400

Tasnádi Edit: A török irodalom Magyarországon • Turkish Litarature in Hungary

408

Fodor Pál – Ivanics Mária – Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel
Image of the Hungarians in the Ottoman Empire and in Turkey

416

Vecdet Erkun: Magyarországról és a magyarokról – visszaemlékezés
Reminiscences of Hungary and the Hungarians

425

Dursun Ayan: Szent István királytól a mai Magyarországig
From King St. Stephen to Hungary of Today

435

   
A szén-dioxid összegyűjtése és visszasajtolása földtani szerkezetekbe – hazai lehetőségek • CO2 Capture and Injection to Geological Formations—Domestic Possibilities
 

Vendégszerkesztő • Guest Editor: Ádám József
 

Ádám József: Bevezető • Introduction

438

Glosszárium • Glossary

440

Valaska József: A szén-dioxid-leválasztás és -visszasajtolás szükségessége és korlátai a hazai szénalapú erőművek esetében • Necessity and Limits of Carbon Dioxide Collection and -Pressing with Respect to the Domestic Coal-Fired Power Plants

441

Pápay József: A szén-dioxid visszasajtolásának tapasztalatai az olajipar területén
Experiences on Carbon Dioxide Injection in the Field of Oil Industry

444

Falus György − Szamosfalvi Ágnes − Jencsel Henrietta − Vidó Mária − Török Kálmán:
A hazai földtani szerkezetek felmérése a szén-dioxid-visszasajtolás szempontjából
Assessment of Hungarian Storage Formations for the Purpose of Carbon Dioxide Injection

450

Kubus Péter: A CCS-projekt realitása a hazai olajipar szempontjából
Reality of the Hungarian CCS Projects—Relating to The Domestic Oil Industry

459

Deák Gyula − Bartha László: Technológiai módszerek a szén-dioxid földtani szerkezetekbe történő visszasajtolására • Methods for Injecting Carbon Dioxide into Geological Formations

465

Tanulmány • Study  
   

Palló Gábor: A tudományos siker kettős természete: fiatal kutatók és a siker
Dual Nature of Scientific Success: Young Researchers and Success

473

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Füstöss László: Budapesti Szkeptikus Konferencia – nyolcadszor • 8th Conference of Sceptics

488

Kitüntetések • Awards

491

Szubjektív tudománytörténet • Subjective History of Science

 

Amikor a kémcsőbe hulló vakolat felfedezéshez vezet • Plaster Leads to Invention When Falling into a Test-tube (Csermely Péter)

496

Véletlenül találtam rá az 1942–44-es amerikai béketervekre • I Came across the File of the 1942-44 American Peace Preparations by Chance (Romsics Ignác)

498

Váratlan utazás • An Unexpected Journey (Tariska Péter)

500

KitekintésOutlook (Gimes Júlia gondozásában) 503

KönyvszemleBook Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Budapest – két századfordulón (Enyedi György)

507

Utolérni! Mítosz vagy stratégia? Társadalomtudományi kutatások
Közép- és Kelet-Európában
(Mosoniné Fried Judit)

508