A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. június • TARTALOM CONTENTS • June 2011

X

   
Az élővilág állapota és egészségünk
State of Living World and Human Health
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Poór Gyula  

Poór Gyula: Környezet és egészség viszonya, tágabb felfogásban
Relation of Environment and Health in Wider Approach

642

Török Katalin: Ökoszisztéma-szolgáltatások és egészségünk • Ecosystem Services and Health

645

Czúcz Bálint – Molnár Zsolt – Horváth Ferenc – Botta-Dukát Zoltán: Indikátor a természeti környezet ökológiai állapotának átfogó jellemzésére: a természeti tőke index
An Aggregated Indicator for Evaluating Vegetation Heritage: The Natural Capital Index

652

Kröel-Dulay György – Csecserits Anikó – Szitár Katalin – Molnár Edit – Szabó Rebeka – Botta-Dukát Zoltán: A parlagfű mint egészséget veszélyeztető özöngyom elterjedésének ökológiai vonatkozásai • Ecologic Aspects of Spread of Ambrosia artemisiifolia as Common Ragweed Threatening Human Health

658

Kopp Mária – Prékopa András: Ember-környezeti játékelméleti modell
Model of Game Theory between Humans and Environment

665

Topál József – Hernádi Anna: Gyógyító állatok: tudomány vagy kuruzslás?
Healing Animals: Science or Quackery?

678

Lázár Imre: Az élet kereke: a fenntarthatóság és folytathatóság környezetantropológiai kérdései
Ecology-antropologic Issues of Sustainability and Continuability

687

Tanulmány • Study  
   

Lamm Vanda: Huszonöt évvel Csernobil után A nukleáris károkért való nemzetközi
felelősségi szabályozás fejlődése
• Twenty-five Years after Chernobyl. Development
of International Liability for Nuclear Damages

694

Bárdossy György – Fodor János: Matematikai módszerek alkalmazása a földtudományokban
Application of Mathematical Methods in Geoscience

703

Biernaczky Szilárd: Még egyszer Magyar Lászlóról • Once More on László Magyar

710

Julesz Máté: Az egészséges (munka)környezethez fűződő jog
Right to a Healthy (Working) Environment

717

Gyulai József: Gábor Dénes emlékére • In Memoriam Dennis Gabor

727

Németh József: In memoriam Gábor Dénes – A Szemere utcától a világhírig
In Memoriam Dennis Gabor. From Szemere Street to International Fame

729

Kiss L. László: A tudományos közlés művészete • Art of Science Communication

734

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Pálinkás József ünnepi megnyitóbeszéde az MTA 181. Közgyűlésén
MTA’s 181st General Assembly Opened by Presidential Address

738

Díjak, kitüntetések az MTA 181. Közgyűlésén • Awards

740

Tisztújító Közgyűlést tartottak az MTA tagjai
Chief Officers Elected at MTA’s 181st General Assembly

743

Amíg az ünnepi kötet elkészült (Láng István) • As the Festschrift Was in the Making (Láng István)

746

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

750

A magyar tehetséggondozás eredményei nemzetközi összehasonlításban
(Fuszek Csilla – Gordon Győri János – Szilágyi Zsuzsa)

750

Kitekintés Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 759

KönyvszemleBook Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

A modern magánjogi rendszerek kialakulása és fejlődése
a római jogi hagyományok alapján
(Siklósi Iván)

762

Sajtó–kép–történet a magyar neveléstudományban (Molnár-Kovács Zsófia)

768