A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. július • TARTALOM CONTENTS • July 2011

X

   
Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatás • Ecosystem Services
 
 
Vendégszerkesztő: Báldi András

Vida Gábor: Prológus • Prologue

770

Báldi András: Pénzt vagy életet? • Your Money or Your Life?

774

Kovács Eszter – Pataki György – Kelemen Eszter – Kalóczkai Ágnes: Az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalma a társadalomkutató szemszögéből • Concept of Ecosystem Services from the Perspective of Social Science

780

Marjainé Szerényi Zsuzsanna: Az ökoszisztéma-szolgáltatások közgazdaság-tudományi megközelítése • Ecosystem Services from Perspective of Economics

788

Czúcz Bálint – Kröel-Dulay György – Török Katalin: Az ökoszisztéma-szolgáltatások szerepe és lehetőségei az éghajlatváltozás elleni küzdelemben • Ecosystem Services and Ecosystem Based Adaptation to Climate Change

795

Tanulmány • Study  

Gervai Judit – Lakatos Krisztina – Tóth Ildikó: Paradigmaváltás a korai kötődés kutatásában: genetikai tényezők és gén–környezet kölcsönhatások vizsgálata • A Paradigm Shift in Attachment Research: Emerging Genetic and Gene-Environment Interaction Effects

802

Ludassy Mária: Enciklopédiák, 1750–2010 • Encyclopedias, 1750–2010

809

Galántai Zoltán: A Wikipédia és a tudomány jövője • On Wikipedia and Future of Science

815

Nagy Ádám: Családon és iskolán túl • Beyond School and Family

826

Némethi András: Jurij Ivanovics Manyin • Yuri Ivanovich Manin

839

Varga Péter: Földrengések előrejelzése • Earthquake Prediction

843

Bai Attila: Újabb generációs bioüzemanyagok perspektívái
Perspectives of Next Generation Biofuels

861

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Művészet a Magyar Tudományos Akadémián (Sipos Júlia) • Art in the Hungarian Academy of Sciences. Introduction to the Széchenyi Literary and Art Academy (Júlia Sipos)

872

Szubjektív tudománytörténet • Subjective History of Sciences

Háború helyett csillagászat • Make Stars Not War (Kiss L. László)

879

Humuszképződés a légkörben – egy felfedezés története • Humus Formation in the Atmosphere—The Story of a Discovery (Gelencsér András)

881

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 883

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Az iskolateremtő Simonyi Károly professzor (Bársony István)

886

Nyelvtanulás nehézségekkel (Barta Péter)

888

Tudós nők avagy nők a tudományban (Küllős Imola)

891

Közigazgatásról – interdiszciplinárisan (Gönczöl Katalin)

893