A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. augusztus • TARTALOM CONTENTS • Augustus 2011

X

   
Bionyelvészet: lehetőségek és kihívások
Biolinguistics: Opportunities and Challenges
 
 
Vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán  

Bánréti Zoltán: Bevezető • Introduction

898

Pléh Csaba: A nyelv biológiai alapjai: bátor elméletek és józan építkezés
Biological Foundations of Language: Challenging Theories and Sober Constructive Work

901

Venetianer Pál: Létezik-e a tagolt emberi beszéd képességéért felelős gén?
Do We Humans Have a Gene for Articulate Speech?

907

Gervain Judit: A csecsemőkori beszédészlelés mechanizmusai és a nyelvelsajátítás
Mechanisms of Speech Perception and Language Acquisition in Infancy

913

Kabai Péter: A madarak énektanulásáról • Song Learning in Birds

920

Kas Bence: A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában
Role of Studying Language Disorders in Psycholinguistic Research

929

Tanulmány • Study  
   

Magda Sándor – Bíró Barbara: Mezőgazdaság – vidék – foglalkoztatás
Agriculture – Rural Areas – Employment

937

Hamza Gábor: Adalékok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez a politikai gondolkodás és az alkotmányjog területén • Contributions to the History of the Hungarian–French Relations in the Field of Political Thinking and Constitutional Law

950

Alföldi Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak problematikája a XXI. századi Magyarországon
Problems of Domestic Violence in 21st Century Hungary

955

Kampis György – Soós Sándor – Gulyás László: A magyar tudomány intézményi szerkezete és kompetenciái, 2001–2010 a Reuters-Thomson – ISI Web of Science adatbázis alapján
Institutional Structure and Competences of Hungarian Science in 2001–2010

963

Pál-Antal Sándor: Az erdélyi magyar történetírás ma • Writing History in Transylvania Today

981

Kubassek János: Teleki Pál, a magyar politikai földrajz atyja
Pál Teleki, Father of Hungarian Political Geography

987

Interjú • Interview  
   

Aki az élet molekuláit kutatja – Perczel Andrással beszélget Gimes Júlia
The Man Who Researches the Molecules of Life – Júlia Gimes' Interview with András Perczel

997

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Zágoni Miklós: Észrevételek Haszpra László Az éghajlati rendszer és mozgatói című tanulmányához • Remarks on Paper by László Haszpra: The Climate System and Its Drivers

1000

Haszpra László: Válasz Zágoni Miklós észrevételeire • Response to Miklós Zágoni's Remarks

1003

Reményi Károly: A tudomány az etika határán az energetikai környezetszennyezés bemutatásakor (néhány „médiatudós” figyelmébe) • Science Is a Balancing Act on the Thin Border of Ethics When Presenting Pollution by Energetics (to the Attention of Some “Media Scientists”)

1006

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1010

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Családtörténet? Korrajz a 20. századból (Ormos Mária)

1014

„Az újságírónak társadalmi értelemben is van felelőssége” (Bajomi-Lázár Péter)

1016

Az enyedi iskolamúzeum (Géczi János)

1018

Két kísérlet (Győrffy Dóra)

1020