A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. október • TARTALOM CONTENTS • October 2011

X

   
Tanulmány • Study
 
 

Antos Zsolt – Vass Zoltán: Szörnypszichológia a projektív rajzok tükrében
Psychology of Monsters in the Light of Projective Drawings

1154

Pusztay János: Az iskola és a terminológia mint a nyelvi sokszínűség megőrzésének eszköze
School and Terminology—Tools to Save Language Diversity

1164

Kováts-Németh Mária: A fenntarthatóságra nevelés szükségessége
Necessity of Education for Sustainability

1173

Papanek Gábor – Bartók István – Ferencz Alexandra: A kutatók, egyetemi oktatók utánpótlása Magyarországon a gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolák példáján
Education of Young Researchers, Teachers in Hungary

1181

Halmos Tamás – Suba Ilona: Az agy szabályozó szerepe az energiaforgalomban és a szénhidrát-anyagcserében, az agy inzulinrezisztenciája • Carbohydrate Metabolism, and Insulin Resistance of the Brain

1189

Sarkadi Balázs: Őssejtek az orvosi kutatásban és terápiában
Stem Cells in Medical Research and Therapy

1196

Török Katalin: A LifeWatch biodiverzitás-kutatási infrastruktúra-hálózat hazai kiépítésének lehetőségei • Construction Chances of the LifeWatch Research Infrastructure Network in Hungary

1199

Tasnádi Edit: Evlija Cselebi Magyarországon • Evliya Çelebi in Hungary

1207

Metin Türktüzün: 400 éve született Evlija Cselebi, a kütahyai világutazó
Evlija Çelebi, the World Traveller of Kütahya Was Born 400 Years Ago

1210

Kovács Nándor Erik: 75 éves az Ankarai Egyetem Hungarológiai Tanszéke. Az évforduló kapcsán emlékezünk az alapítóra, Rásonyi Lászlóra • Remembering László Rásonyi at the 75th Anniversary of Founding the University of Ankara Institute of Hungarology

1213

Radnai Gyula: A Solvay-konferenciák története • History of the Solvay Conferences

1216

Mészáros Ernő: Kis tudományból nagy tudomány: az aeroszol-kutatás története
From Small to Big Science: History of Aerosol Research

1226

Kasztovszky Zsolt: A Budapesti Neutronközpont szerepe az európai kulturális örökség kutatásában – CHARISMA • The Role of Budapest Neutron Centre in the Research of European Cultural Heritage—CHARISMA

1238

Braun Tibor: Detonációs nanogyémántok titkosított felfedezése
Classified Discovery of Detonation Nanodiamonds

1247

Rózsa Erzsébet: Tudásarchívum és a Humboldt Fórum. A tudomány, a művészet és a kultúra új együttműködési formái Berlinben • Archives of Knowledge and The Humboldt Forum. New Forms of Cooperation between Science, Art and Culture in Berlin

1253

Ács Tibor: Egy állandó bizottság születése 1881–1883 • Establishment of a Standing Committee, 1881–1883

1262

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Kitüntetések • Awards

1270

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1272

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Az objektivitás mítosza? (Romsics Ignác)

1275

Ifjúsági élethelyzetek (Marián Béla)

1277

Gondolatok A lét hangoltsága kapcsán (Berényi Dénes)

1279